Exeter X1s

รถเข็นอลูมิเนียมอัลลอยด์เอ็กซ์เตอร์ รุ่น X1s

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Exeter X1s

คุณลักษณะเฉพาะ

ขนาดล้อ
ที่นั่งกว้าง
ที่นั่งสูงจากพื้น
ขนาดรถเข็นเมื่อกางออก
ขนาดรถเข็นเมื่อพับเก็บ
น้ำหนักรถเข็น
รับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด
รับประกันผลิตภัณฑ์
ทางเลือก

6 นิ้ว และ 13 นิ้ว
40 ซม.
48 ซม.
57 x 98 x 92 ซม.
36 x 73 x 72 ซม.
9 กิโลกรัม
110 กิโลกรัม
1 ปี
มี 2 สี คือรุ่นสีเทา และสีเขียว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Exeter X1s

คุณลักษณะเฉพาะ

ขนาดล้อ                    6 นิ้ว และ 13 นิ้ว
ที่นั่งกว้าง                  40 ซม.
ที่นั่งสูงจากพื้น            48 ซม.
ขนาดรถเข็นเมื่อกางออก  57 x 98 x 92 ซม.
ขนาดรถเข็นเมื่อพับเก็บ   36 x 73 x 72 ซม.
น้ำหนักรถเข็น               9 กิโลกรัม
รับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด  110 กิโลกรัม
รับประกัน                    1 ปี
ผลิตภัณฑ์ทางเลือก มี 2 สี คือรุ่นสีเทา และสีเขียว

คำแนะนำการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งาน

กรุณาศึกษาข้อมูลการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มต้นใช้งานรถเข็นวีลแชร์ ทั้งนี้การใช้งานรถเข็นวีลแชร์ที่ไม่ถูกวิธี
อาจนำไปสู่การได้รับอันตราย หรือได้รับบาดเจ็บของผู้ใช้งานได้

คู่มือการใช้งาน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน