Etac Swift Commode

เก้าอี้อาบน้ำอเนกประสงค์ อีแทค สวิฟท์ คอมโหมด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Etac Swift Commode

คุณลักษณะเฉพาะ

ที่นั่งกว้าง
ปรับความสูงได้
น้ำหนัก
รับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด
ประเทศที่ผลิต
รับประกัน

45 ซม.
42-57 ซม.
5.4 กิโลกรัม
130 กิโลกรัม
ประเทศสวีเดน
1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณลักษณะเก้าอี้อาบน้ำเอนกประสงค์ 3in1 swift commode

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Etac Swift Commode

คุณลักษณะเฉพาะ

ที่นั่งกว้าง           45 ซม.
ปรับความสูงได้     42-57 ซม.
น้ำหนัก              5.4 กิโลกรัม
รับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 130 กิโลกรัม
ประเทศที่ผลิต       ประเทศสวีเดน
รับประกัน            1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณลักษณะเก้าอี้อาบน้ำเอนกประสงค์ 3in1 swift commode

คำแนะนำการใช้งาน

ข้อแนะนำการใช้งาน

ล้างทำความสะอาด และเช็ดให้แห้งหลังจากใช้งาน
สามารถผึ่งลมตากแดดอ่อนๆ ได้

คู่มือการใช้งาน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน