Etac Clean Commode 49

เก้าอี้อาบน้ำอเนกประสงค์ อีแทค คลีน คอมโหมด 49

เก้าอี้อาบน้ำอเนกประสงค์ อีแทค คลีน คอมโหมด 49 etac clean commode

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Etac Clean Commode

คุณลักษณะเฉพาะ

ที่นั่งกว้าง
ปรับความสูงได้
น้ำหนัก
รับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด
ประเทศที่ผลิต
รับประกัน

คุณสมบัติเพิ่มเติม

48 ซม.
49 ซม.
14 กิโลกรัม
130 กิโลกรัม
ประเทศสวีเดน
1 ปี

1. โครงรถเป็นชิ้นเดียวทําจากเหล็กเคลือบป้องกันสนิม

2. ที่นั่งและพนักพิงทําจาก Polypropylene ที่ไม่เป็นสนิม

3. ที่พักเท้าสามารถปรับระดับได้ 4 ระดับเพื่อให้เข้ากับสรีระของผู้ใช้งาน
และสามารถเก็บเข้า ด้านในตัวรถเข็นได้

4. ล้อทั้งสี่ข้างสามารถล็อคได้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

5. ที่พักแขนสามารถถอดออกได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเสริม

6. ถูกออกแบบมาให้ใช้กับสุขภัณฑ์ได้ทั้งแบบตั้งพื้นและติดผนัง

7. มีช่องเปิดที่อยู่ด้านหลังรถเข็นทําให้สามารถเข้าถึงและทําความสะอาดผู้ใช้งานได้ง่าย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Etac Clean Commode

คุณลักษณะเฉพาะ

ที่นั่งกว้าง           48 ซม.
ปรับความสูงได้     49 ซม.
น้ำหนัก              14 กิโลกรัม
รับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 130 กิโลกรัม
ประเทศที่ผลิต       ประเทศสวีเดน
รับประกัน            1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. โครงรถเป็นชิ้นเดียวทําจากเหล็กเคลือบป้องกันสนิม

2. ที่นั่งและพนักพิงทําจาก Polypropylene ที่ไม่เป็นสนิม

3. ที่พักเท้าสามารถปรับระดับได้ 4 ระดับเพื่อให้เข้ากับสรีระของ
ผู้ใช้งานและสามารถเก็บเข้าด้านในตัวรถเข็นได้

4. ล้อทั้งสี่ข้างสามารถล็อคได้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

5. ที่พักแขนสามารถถอดออกได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเสริม

6. ถูกออกแบบมาให้ใช้กับสุขภัณฑ์ได้ทั้งแบบตั้งพื้นและติดผนัง

7. มีช่องเปิดที่อยู่ด้านหลังรถเข็นทําให้สามารถเข้าถึงและ
ทําความสะอาดผู้ใช้งานได้ง่าย

คำแนะนำการใช้งาน

ข้อแนะนำการใช้งาน

ล้างทำความสะอาด และเช็ดให้แห้งหลังจากใช้งาน
สามารถผึ่งลมตากแดดอ่อนๆ ได้

คู่มือการใช้งาน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน