การเลือกรับประรับทานวิตามินซี

ปริมาณวิตามินสูงสุดที่แนะนำในการรับประทาน (Dietry Reference Intakes guidelines) คือ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน และอาจสูงสุดถึง 3,000-4,000 มิลลิกรัม (maximally tolerated oral dose) แต่การรับประทานวิตามินซีในปริมาณสูงอาจทำให้มีภาวะท้องเดินและระคายเคืองกระเพาะอาหารได้

ดังนั้นการเลือกรูปแบบวิตามินซีที่เหมาะสม จึงมีความสำคัญในการดูแลสุขภาพโดยรูปแบบของวิตามินซีที่แตกต่างกันจะให้ระดับความเป็นกรดที่แตกต่าง จากการศึกษาพบว่า วิตามินซีในรูปแบบแคลเซียม แอสคอร์เบท มีระดับความเป็นกรดต่ำกว่า วิตามินซีในรูปแอสคอร์บิก แอซิด ถึง 2 ระดับ ( pH 6.3-6.5 สำหรับวิตามินซีในรูปแบบเกลือ และ pH 4.3-4.5 ในรูปแบบกรด)

 

รู้หรือไม่?

คนที่เป็นโรคกระเพาะอาหาร ร่างกายจะได้รับวิตามินซีในปริมาณที่น้อยกว่าคนที่ไม่เป็นโรคกระเพาะอาหาร แต่ข้อจำกัดด้านความเป็นกรดและการระคายคืองกระเพาะอาหารของวิตามินซีทำให้คนกลุ่มนี้รับประทานวิตามินซีได้ในปริมาณน้อย วิตามินซีรูปแบบแคลเซียม แอสคอร์เบท 100% จึงเหมาะสมกับผู้ที่มีปัญหาการระคายเคืองกระเพาะอาหารและผู้ที่รับประทานวิตามินซีในปริมาณสูง