ไอซัน ไม้เท้าพับได้ 4 ส่วน

1,580 ฿ 1,220 ฿

ไม้เท้าไอซัน 5 ส่วน, ไม้เท้าช่วยเดิน
ไอซัน ไม้เท้าพับได้ 4 ส่วน

1,580 ฿ 1,220 ฿