เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ไมโครไลฟ์ รุ่น MT1931 GT

325 ฿ 290 ฿

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ไมโครไลฟ์ MT 1931 GT , ปรอทวัดไข้, เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ไมโครไลฟ์ รุ่น MT1931 GT

325 ฿ 290 ฿