เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ไมโครไลฟ์ รุ่น MT3001

280 ฿ 250 ฿

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ไมโครไลฟ์ MT 3001 , ปรอทวัดไข้, เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ไมโครไลฟ์ รุ่น MT3001

280 ฿ 250 ฿