ที่ตัดแบ่งเม็ดยา เอ็กซ์เตอร์ (สีใส)

150 ฿ 115 ฿

ที่ตัดยา, ที่ตัดแบ่งเม็ดยา, ที่ตัดเม็ดยา, Exeter Pill Splitter สีใส
ที่ตัดแบ่งเม็ดยา เอ็กซ์เตอร์ (สีใส)

150 ฿ 115 ฿