Microlife BP A6
Microlife A6BT
เครื่องวัดความดัน microlife afib gentle plus
ด้านข้าง เครื่องอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ไมโครไลฟ์
ชุดอุปกรณ์ Microlife BP A6 Basic

เครื่องวัดความดันโลหิต ไมโครไลฟ์

A6 BT

฿ 4,460.- 5,800.-

คุณสมบัติหลัก

• เทคโนโลยี AFIB สามารถเตือนท่านให้รีบพบแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดในสมองได้ (Stroke Risk Prevention) และโรคหัวใจได้ โดยเทคโนโลยี AFIB ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของ Microlife ได้ผ่านการทดสอบทางการแพทย์โดยมีค่าความแม่นยำ 97-100% ในการตรวจจับอาการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation) ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของผู้ที่เป็นหลอดเลือดในสมอง (Stroke)
• เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ AFIB ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ (Clinically Validated) ในระดับสากล ได้แก่ European Society of Hypertension (ESH), British Hypertension Society (BHS), และ Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) โดยผ่านการทดสอบ 3 ประเภท ทั้งประเภทผู้ใช้งานปกติ (Basic Validation) ประเภทกลุ่มพิเศษ (Special Patient Validation) และประเภทการตรวจวัดอาการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation)
• เทคโนโลยี MAM เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ค่าความดันที่วัดได้เกิดความแม่นยำระดับสูง โดยไม่ใช่การหาค่าเฉลี่ย 3 ครั้งจากหน่วยความจำล่าสุดซึ่งมีความแม่นยำต่ำกว่า แต่เป็นการการวัดค่า 3 ครั้งติดต่อกันภายใน 3 นาที โดยเว้นแต่ละครั้งการวัด 15 วินาที หากค่าความดันที่วัดได้ยังไม่เที่ยง ระบบจะทำการวัดครั้งที่ 4 โดยอัตโนมัติ จากนั้นตัวเครื่องจะทำวิเคราะห์ผลลัพธ์ให้ได้ค่าความดันที่สะท้อนค่าความดันจริงมากที่สุด ค่าความดันโลหิตที่แม่นยำมีความสำคัญอย่างสูงสำหรับการวินิจฉัยของแพทย์
• เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ AFIB เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงของการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation)ที่สูงกว่าผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด หัวใจตีบ หรือโรคอื่นๆที่มีผลต่อหัวใจ
• แถบสีบอกความเสี่ยงของค่าความดันโลหิตสูง (Hypertension Risk Indicator) เพื่อให้ท่านทราบถึงระดับความเสี่ยงของค่าความดันโลหิตได้โดยง่าย ไม่ต้องสับสนกับค่าหลายค่า โดยแถบสีของไมโครไลฟ์ อ้างอิงระดับความเสี่ยงความดันโลหิตตามมาตรฐานสากลตาม EHS, AHA, และ JSH- ระดับสีแดง – ความเสี่ยงระดับอันตราย พบแพทย์โดยด่วน- ระดับสีส้ม – ความเสี่ยงระดับสูง พบแพทย์- ระดับสีเหลือง – ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง ปรึกษาแพทย์- ระดับสีเขียว – ปกติ ตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ
• ปลอกแขน 2 in 1 แขนเล็กแขนใหญ่ก็ใช้ได้ ด้วยปลอกแขน ไซส์ M-L ขนาด 22-42 ซม. ใช้ได้กับทุกคนในครอบครัว• ปลอกแขนไมโครไลฟ์ (Microlife Cuff) ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ (Clinically Test) ว่าสามารถให้ค่าที่ถูกต้องในการทำการวัด
• สามารถเก็บค่าความดันล่าสุดที่ทำการวัดได้ 2×99 ค่า โดยสามารถดูค่าความดันได้ 99 ค่าล่าสุดต่อผู้ใช้งาน โดยใช้งานได้ 2 ท่าน
• PC-Link ช่องต่อ USB เพื่อทำการเชื่อมต่อกับ PC สำหรับใช้งานโปรแกรม BP Analyser (Microlife Blood Pressure Analyser software) รวมทั้งสามารถถ่ายโอนค่าความดันจากเครื่องวัดความดันสู่เครื่อง PC ได้ ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม BP Analyzer ผ่าน www.microlife.com
• Microlife Connected Health แอปพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบสุขภาพของคุณ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อค่าและการรายงานผลจากเครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ A6 BT ผ่าน Bluetooth โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)

คุณสมบัติเพิ่มเติม

• สามารถสวิตช์เลือกโหมดปกติ <<1>> เพื่อทำการวัดปกติ 1 ครั้ง หรือโหมด MAM/AFIB <<3>> เพื่อทำการวัดด้วยเทคโนโลยี MAM แบบ 3 ครั้ง หากท่านเลือกโหมด <<3>> สัญลักษณ์ MAM จะปรากฏบนจอเครื่อง หลังจากเมื่อเครื่องทำการวัดแบบ MAM เรียบร้อยแล้ว หากเครื่องตรวจพบอาการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation)ได้ สัญลักษณ์ AFIB จะปรากฏบนจอเครื่องเพื่อให้ท่านรีบไปพบแพทย์ Cardiologist เพื่อทำการวิเคราะห์ หรือทำ ECG ต่อไป
• สวิตช์เลือกผู้ใช้งาน ได้ 2 ท่าน โดยสัญลักษณ์ผู้ใช้งานแต่ละท่านจะปรากฏเป็นรูปคนบนจอเครื่องวัดความดัน
• สวิตช์ล็อกเครื่อง สามารถ lock/unlock การใช้งาน เพื่อป้องกันการทำงานของเครื่องโดยบังเอิญซึ่งอาจทำให้แบตเตอรี่ลดลงรวมทั้งมีโอกาสให้เครื่องเสียได้
• สัญลักษณ์รูปแขน แจ้งเตือนอัตโนมัติบนหน้าจอเมื่อมีการขยับตัว หรือกล้ามเนื้อตึงมากเกินไปขณะทำการวัด
• สัญลักษณ์รูปปลอกแขน แจ้งเตือนอัตโนมัติบนหน้าจอเมื่อใส่ปลอกแขนผิดวิธี หรือเกิดปัญหาที่ปลอกแขน เช่น ปลอกแขนไม่แน่น หรือลมไม่เข้าปลอกแขน
• สามารถแสดงผลอย่างชัดเจนบนหน้าจอขนาดใหญ่ พร้อมค่าตัวเลข 3 ค่าหลัก ทั้ง Systolic Diastolic และ Pulse
• สามารถใช้งานกับอะแดปเตอร์ DC 6V, 600mA หรือ แบตเตอรี่ AA 1.5 V 4 ก้อน โดยสามารถใช้งานพร้อมกันได้ทั้ง2 ระบบ
• สามารถตั้งค่า เวลา และวันที่ ได้โดยกดปุ่มตั้งเวลาบนตัวเครื่อง
• เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด สัญลักษณ์แบตเตอรี่จะกระพริบเป็นการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ
• หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์การจับชีพจรเมื่อทำการวัด
• เครื่องวัดความดันจะปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน

รายละเอียดสินค้าใน 1 กล่องประกอบด้วย

1. ตัวเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง
2. ปลอกแขนวัดความดัน 1 ชิ้น
3. Adapter 1 ชิ้น
4. คู่มือผลิตภัณฑ์ 1 เล่ม
5. ถุงซีปไมโครไลฟ์สีเทา 1 ใบ
6. Battary ขนาด AAA จำนวน 4 ก้อน
7. แท่นวางเครื่องวัดความดัน 1 ชิ้น
8. แผ่น CD Program Microlife 1 แผ่น
9. สายเชื่อมต่อ USB 1 เส้น

ระยะเวลารับประกัน

• ตัวเครื่องประกันศูนย์ 5 ปี
• ปลอกแขนประกันศูนย์ 2 ปี
• Adapter ประกันศูนย์ 1 ปี

เงื่อนไขการรับประกันของบริษัท : บริษัท ฯ ยินดีซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ได้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดการชำรุด อันเนื่องมาจากการผิดพลาดในการผลิต หรือเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนภายในระยะเวลารับประกันที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบริการขนส่ง

เครื่องวัดความดันโลหิตไมโครไลฟ์ รุ่น A6 BT

รูปถ่ายผลิตภัณฑ์

ตัวเครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ รุ่น a6
microlife bp a6
ตัวเครื่องวัดความดัน ไมโครไลฟ์ รุ่น เอหก