Microlife BP A6
Microlife A6BT
เครื่องวัดความดัน microlife afib gentle plus
ด้านข้าง เครื่องอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ไมโครไลฟ์
ชุดอุปกรณ์ Microlife BP A6 Basic

Microlife A6 BT

เครื่องวัดความดันโลหิต ไมโครไลฟ์ รุ่น A6 BT มาพร้อมกับเทคโนโลยี AFIB และ 3MAM สามารถตรวจจับอาการผิดปกติของหัวใจห้องบน ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก ของผู้ที่เป็นหลอดเลือดในสมอง (Stroke) รองรับแอพพลิเคชั่น Microlife Connected Health ผ่าน Bluetooth

icon AFIB sens microlife
icon microlife bp 3 mam
icon gentle plus
logo clinically validated
logo bluetooth

คุณสมบัติหลัก

• เทคโนโลยี AFIB สามารถเตือนท่านให้รีบพบแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดในสมองได้ (Stroke Risk Prevention) และโรคหัวใจได้ โดยเทคโนโลยี AFIB ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของ Microlife ได้ผ่านการทดสอบทางการแพทย์โดยมีค่าความแม่นยำ 97-100% ในการตรวจจับอาการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation) ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของผู้ที่เป็นหลอดเลือดในสมอง (Stroke)
• เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ AFIB ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ (Clinically Validated) ในระดับสากล ได้แก่ European Society of Hypertension (ESH), British Hypertension Society (BHS), และ Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) โดยผ่านการทดสอบ 3 ประเภท ทั้งประเภทผู้ใช้งานปกติ (Basic Validation) ประเภทกลุ่มพิเศษ (Special Patient Validation) และประเภทการตรวจวัดอาการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation)
• เทคโนโลยี MAM เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ค่าความดันที่วัดได้เกิดความแม่นยำระดับสูง โดยไม่ใช่การหาค่าเฉลี่ย 3 ครั้งจากหน่วยความจำล่าสุดซึ่งมีความแม่นยำต่ำกว่า แต่เป็นการการวัดค่า 3 ครั้งติดต่อกันภายใน 3 นาที โดยเว้นแต่ละครั้งการวัด 15 วินาที หากค่าความดันที่วัดได้ยังไม่เที่ยง ระบบจะทำการวัดครั้งที่ 4 โดยอัตโนมัติ จากนั้นตัวเครื่องจะทำวิเคราะห์ผลลัพธ์ให้ได้ค่าความดันที่สะท้อนค่าความดันจริงมากที่สุด ค่าความดันโลหิตที่แม่นยำมีความสำคัญอย่างสูงสำหรับการวินิจฉัยของแพทย์
• เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ AFIB เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงของการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation)ที่สูงกว่าผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด หัวใจตีบ หรือโรคอื่นๆที่มีผลต่อหัวใจ
• แถบสีบอกความเสี่ยงของค่าความดันโลหิตสูง (Hypertension Risk Indicator) เพื่อให้ท่านทราบถึงระดับความเสี่ยงของค่าความดันโลหิตได้โดยง่าย ไม่ต้องสับสนกับค่าหลายค่า โดยแถบสีของไมโครไลฟ์ อ้างอิงระดับความเสี่ยงความดันโลหิตตามมาตรฐานสากลตาม EHS, AHA, และ JSH- ระดับสีแดง – ความเสี่ยงระดับอันตราย พบแพทย์โดยด่วน- ระดับสีส้ม – ความเสี่ยงระดับสูง พบแพทย์- ระดับสีเหลือง – ความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูง ปรึกษาแพทย์- ระดับสีเขียว – ปกติ ตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ
• ปลอกแขน 2 in 1 แขนเล็กแขนใหญ่ก็ใช้ได้ ด้วยปลอกแขน ไซส์ M-L ขนาด 22-42 ซม. ใช้ได้กับทุกคนในครอบครัว• ปลอกแขนไมโครไลฟ์ (Microlife Cuff) ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ (Clinically Test) ว่าสามารถให้ค่าที่ถูกต้องในการทำการวัด
• สามารถเก็บค่าความดันล่าสุดที่ทำการวัดได้ 2×99 ค่า โดยสามารถดูค่าความดันได้ 99 ค่าล่าสุดต่อผู้ใช้งาน โดยใช้งานได้ 2 ท่าน
• PC-Link ช่องต่อ USB เพื่อทำการเชื่อมต่อกับ PC สำหรับใช้งานโปรแกรม BP Analyser (Microlife Blood Pressure Analyser software) รวมทั้งสามารถถ่ายโอนค่าความดันจากเครื่องวัดความดันสู่เครื่อง PC ได้ ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม BP Analyzer ผ่าน www.microlife.com
• Microlife Connected Health แอปพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบสุขภาพของคุณ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อค่าและการรายงานผลจากเครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ A6 BT ผ่าน Bluetooth โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)

คุณสมบัติเพิ่มเติม

• สามารถสวิตช์เลือกโหมดปกติ <<1>> เพื่อทำการวัดปกติ 1 ครั้ง หรือโหมด MAM/AFIB <<3>> เพื่อทำการวัดด้วยเทคโนโลยี MAM แบบ 3 ครั้ง หากท่านเลือกโหมด <<3>> สัญลักษณ์ MAM จะปรากฏบนจอเครื่อง หลังจากเมื่อเครื่องทำการวัดแบบ MAM เรียบร้อยแล้ว หากเครื่องตรวจพบอาการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation)ได้ สัญลักษณ์ AFIB จะปรากฏบนจอเครื่องเพื่อให้ท่านรีบไปพบแพทย์ Cardiologist เพื่อทำการวิเคราะห์ หรือทำ ECG ต่อไป
• สวิตช์เลือกผู้ใช้งาน ได้ 2 ท่าน โดยสัญลักษณ์ผู้ใช้งานแต่ละท่านจะปรากฏเป็นรูปคนบนจอเครื่องวัดความดัน
• สวิตช์ล็อกเครื่อง สามารถ lock/unlock การใช้งาน เพื่อป้องกันการทำงานของเครื่องโดยบังเอิญซึ่งอาจทำให้แบตเตอรี่ลดลงรวมทั้งมีโอกาสให้เครื่องเสียได้
• สัญลักษณ์รูปแขน แจ้งเตือนอัตโนมัติบนหน้าจอเมื่อมีการขยับตัว หรือกล้ามเนื้อตึงมากเกินไปขณะทำการวัด
• สัญลักษณ์รูปปลอกแขน แจ้งเตือนอัตโนมัติบนหน้าจอเมื่อใส่ปลอกแขนผิดวิธี หรือเกิดปัญหาที่ปลอกแขน เช่น ปลอกแขนไม่แน่น หรือลมไม่เข้าปลอกแขน
• สามารถแสดงผลอย่างชัดเจนบนหน้าจอขนาดใหญ่ พร้อมค่าตัวเลข 3 ค่าหลัก ทั้ง Systolic Diastolic และ Pulse
• สามารถใช้งานกับอะแดปเตอร์ DC 6V, 600mA หรือ แบตเตอรี่ AA 1.5 V 4 ก้อน โดยสามารถใช้งานพร้อมกันได้ทั้ง2 ระบบ
• สามารถตั้งค่า เวลา และวันที่ ได้โดยกดปุ่มตั้งเวลาบนตัวเครื่อง
• เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด สัญลักษณ์แบตเตอรี่จะกระพริบเป็นการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ
• หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์การจับชีพจรเมื่อทำการวัด
• เครื่องวัดความดันจะปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน

รายละเอียดสินค้าใน 1 กล่องประกอบด้วย

1. ตัวเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง
2. ปลอกแขนวัดความดัน 1 ชิ้น
3. Adapter 1 ชิ้น
4. คู่มือผลิตภัณฑ์ 1 เล่ม
5. ถุงซีปไมโครไลฟ์สีเทา 1 ใบ
6. Battary ขนาด AAA จำนวน 4 ก้อน
7. แท่นวางเครื่องวัดความดัน 1 ชิ้น
8. แผ่น CD Program Microlife 1 แผ่น
9. สายเชื่อมต่อ USB 1 เส้น

ระยะเวลารับประกัน

• ตัวเครื่องประกันศูนย์ 5 ปี
• ปลอกแขนประกันศูนย์ 2 ปี
• Adapter ประกันศูนย์ 1 ปี

เงื่อนไขการรับประกันของบริษัท : บริษัท ฯ ยินดีซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้ได้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดการชำรุด อันเนื่องมาจากการผิดพลาดในการผลิต หรือเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนภายในระยะเวลารับประกันที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบริการขนส่ง

เครื่องวัดความดันโลหิตไมโครไลฟ์ รุ่น A6 BT

รูปถ่ายผลิตภัณฑ์

ตัวเครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ รุ่น a6
microlife bp a6
ตัวเครื่องวัดความดัน ไมโครไลฟ์ รุ่น เอหก
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด
คุยผ่านไลน์ สมาพันธ์เฮลธ์