Exeter X5

รถเข็นอลูมิเนียมอัลลอยด์เอ็กซ์เตอร์ รุ่น X5

อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Exeter X5

คุณลักษณะเฉพาะ

ขนาดล้อ
ที่นั่งกว้าง
ที่นั่งสูงจากพื้น
ขนาดรถเข็นเมื่อกางออก
ขนาดรถเข็นเมื่อพับเก็บ
น้ำหนักรถเข็น
รับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด
รับประกันผลิตภัณฑ์

8 นิ้ว และ 24 นิ้ว
45.5 ซม.
49 ซม.
65 x 103 x 92 ซม.
30 x 79 x 73 ซม.
14.6 กิโลกรัม
135 กิโลกรัม
1 ปี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Exeter X5

คุณลักษณะเฉพาะ

ขนาดล้อ                      8 นิ้ว และ 24 นิ้ว
ที่นั่งกว้าง                   45.5 ซม.
ที่นั่งสูงจากพื้น            49 ซม.
ขนาดรถเข็นเมื่อกางออก  65 x 103 x 92 ซม.
ขนาดรถเข็นเมื่อพับเก็บ   30 x 79 x 73 ซม.
น้ำหนักรถเข็น                 14.5 กิโลกรัม
รับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด  135 กิโลกรัม
รับประกัน                       1 ปี

คำแนะนำการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งาน

กรุณาศึกษาข้อมูลการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเริ่มต้นใช้งานรถเข็นวีลแชร์ ทั้งนี้การใช้งานรถเข็นวีลแชร์ที่ไม่ถูกวิธี
อาจนำไปสู่การได้รับอันตราย หรือได้รับบาดเจ็บของผู้ใช้งานได้

คู่มือการใช้งาน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน