Microlife Fingertip Pulse Oximeter Oxy200

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ไมโครไลฟ์ รุ่น OXY200

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Microlife Fingertip Pulse Oximeter Oxy200

คุณลักษณะเฉพาะ
ใช้ตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) และชีพจร (Pulse)

ช่วงการวัด
ช่วงการวัด
ขนาด
นํ้าหนัก
Battery
รับประกัน

SpO2 70 –100 %
Pulse   30 – 250 bpm
62 x 37 x 32 มิลลิเมตร
50 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ ขนาด AAA 1.5V จำนวน 2 ก้อน
2 ปี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Microlife Fingertip Pulse Oximeter Oxy200

คุณลักษณะเฉพาะ
ใช้ตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) และชีพจร (Pulse)

ช่วงการวัด      SpO2 70 –100 %
ช่วงการวัด      Pulse   30 – 250 bpm
ขนาด            62 x 37 x 32 มิลลิเมตร
นํ้าหนัก           50 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
Battery         แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ ขนาด AAA 1.5V จำนวน 2 ก้อน
รับประกัน        2 ปี

คำแนะนำการใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย

วิธีแก้ปัญหาหน้าจอขึ้นสัญลักษณ์เบื้องต้น

หน้าจอแสดงผลไม่ขึ้นตัวเลข

ตรวจสอบการใส่แบตเตอรี่ให้ถูกต้องเมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว แต่ตัวเลขยังไม่ปรากฎขึ้น ให้ติดต่อศูนย์บริการฯ

พบว่าตัวเลขบนหน้าจอแสดงผลขาดหาย

ให้นำเครื่องเข้าศูนย์บริการฯ เพื่อตรวจสอบ

หากต้องการปิดเครื่อง

เครื่องไม่มีปุ่มปิด โดยให้รอภายใน 8 วินาที ตัวเครื่องจะปิดเองอัตโนมัติ

ต้องการดูค่าวัดครั้งล่าสุด

ตัวเครื่องเป็นการวัดค่าแบบ Real time ทั้งค่าความอิ่มตัวในเลือดของออกซิเจนและค่าชีพจรไม่มีการบันทึกไว้ในเครื่อง

หนีบนิ้ววัดแล้ว เครื่องยังไม่แสดงผล

ให้บริเวณปลายนิ้วเข้าโดนเซ็นเซอร์สีแดงบริเวณด้านในสุดเครื่อง

คู่มือการใช้งาน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน