APEX Domus 2

ที่นอนลมแบบรังผึ้ง เอเพ็กซ์ รุ่น โดมุส 2

ที่นอนลมแบบรังผึ้ง เอเพ็กซ์ โดมุส 2 สลับการพองยุบ ช่วยกระจายแรงกดทับผลิตจากวัสดุ pvc แข็งแรง ทนทาน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ APEX Domus 2

คุณลักษณะเฉพาะทำงานระบบ Dual cell alternating
สลับการพองยุบ ช่วยกระจายแรงกดทับผลิตจากวัสดุ PVC อย่างดี แข็งแรง ทนทาน

สลับลอนที่นอน
รับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด
ขนาดที่นอน
น้ำหนักที่นอน
ขนาดปั๊มลม
น้ำหนักปั๊มลม
รับประกัน

9.6 นาที/รอบ
100 กิโลกรัม
196.0 x 90.0 x 6.4 ซม.
2.3 กิโลกรัม
25.0 x 12.5 x 8.5 ซม.
1.4 กิโลกรัม
1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Apex Domus 2

คุณลักษณะเฉพาะ
ทำงานระบบ Dual cell alternating สลับการพองยุบ ช่วยกระจายแรงกดทับผลิตจากวัสดุ PVC อย่างดี แข็งแรง ทนทาน

สลับลอนที่นอน            9.6 นาที/รอบ
รับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด  140 กิโลกรัม
ขนาดที่นอน  196.0 x 90.0 x 10.2 ซม.–18 ลอน
น้ำหนักที่นอน              3.8 กิโลกรัม
ขนาดเครื่องปั๊มลม        25.0 x 12.5 x 8.5 ซม.
น้ำหนักปั๊มลม              1.4 กิโลกรัม
รับประกัน                  1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

คู่มือการใช้งาน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน