APEX Domus 1

ที่นอนลมแบบรังผึ้ง เอเพ็กซ์ รุ่น โดมุส 1

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ APEX Domus 1

คุณลักษณะเฉพาะ
ทำงานระบบ Dual cell alternating สลับการพองยุบ ช่วยกระจายแรงกดทับ
ผลิตจากวัสดุ PVC อย่างดี แข็งแรง ทนทาน

สลับลอนที่นอน
รับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด
ขนาดที่นอน
น้ำหนักที่นอน
ขนาดปั๊มลม
น้ำหนักปั๊มลม
รับประกัน

9.6 นาที/รอบ
100 กิโลกรัม
196.0 x 90.0 x 6.4 ซม.
2.3 กิโลกรัม
25.0 x 12.5 x 8.5 ซม.
1.4 กิโลกรัม
1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Apex Domus 1

คุณลักษณะเฉพาะ
ทำงานระบบ Dual cell alternating สลับการพองยุบ ช่วยกระจายแรงกดทับ
ผลิตจากวัสดุ PVC อย่างดี แข็งแรง ทนทาน

สลับลอนที่นอน                 9.6 นาที/รอบ
รับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด       100 กิโลกรัม
ขนาดที่นอน         196.0 x 90.0 x 6.4 ซม.
น้ำหนักที่นอน                   2.3 กิโลกรัม
ขนาดปั๊มลม         25.0 x 12.5 x 8.5 ซม.
น้ำหนักปั๊มลม                   1.4 กิโลกรัม
รับประกัน                            1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

คู่มือการใช้งาน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน