Exeter Pill Organizer

ตลับใส่ยา 7 วัน เอ็กซ์เตอร์

Exeter Pill Organizer

ตลับใส่ยา 7 วัน เอ็กซ์เตอร์

เอ็กซ์เตอร์ ตลับใส่ยา 7 วัน สีน้ำเงิน exeter

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Exeter Pill Organizer

คุณลักษณะทั่วไป   

สามารถใส่ยาได้ 7 ช่อง เหมาะสําหรับการใช้งาน 7 วัน

ฝาเปิด-ปิดง่าย และมีอักษรเบรลล์สําหรับผู้พิการทางสายตา

ขนาดกว้าง 3.5 ซม. ยาว 15.7 ซม.ลึก 2.0 ซม.

ตลับใหญ่พิเศษ สามารถใส่ยาได้เพียงพอในแต่ละวัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Exeter Pill Organizer

คุณลักษณะเฉพาะ

สามารถใส่ยาได้ 7 ช่อง เหมาะสําหรับการใช้งาน 7 วัน

ฝาเปิด-ปิดง่าย และมีอักษรเบรลล์สําหรับผู้พิการทางสายตา

ขนาดกว้าง 3.5 ซม. ยาว 15.7 ซม.ลึก 2.0 ซม.

ตลับใหญ่พิเศษ สามารถใส่ยาได้เพียงพอในแต่ละวัน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน