Microlife Digital Thermometer MT500

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ระบบดิจิทัล ไมโครไลฟ์ รุ่น เอ็มที 500

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Microlife Digital Thermometer MT500

คุณลักษณะเฉพาะ

ช่วงในการวัด
ความแม่นยำ
Battery
รับประกัน

32.0 – 42.9 °C
0.1 °C
ถ่านกระดุม 1.5 V/1.55V; LR 41 / L736F
ตลอดอายุการใช้งาน

คุณสมบัติ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Microlife Digital Thermometer MT500

คุณลักษณะเฉพาะ

ช่วงในการวัด     32.0 – 42.9 °C
ความแม่นยำ      0.1 °C
Battery          ถ่านกระดุม 1.5 V/1.55V; LR 41 / L736F
รับประกัน         ตลอดอายุการใช้งาน

คุณสมบัติ

วิธีแก้ปัญหาหน้าจอขึ้นสัญลักษณ์เบื้องต้น

หน้าจอเทอร์โมมิเตอร์ขึ้นตัวอักษร Err

ให้ส่งเข้าศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบ

เทอร์โมมิเตอร์ไม่ทำงาน

เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ หากเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วเทอร์โมมิเตอร์ยังไม่ทำงาน ให้ส่งเข้าศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบ

วิธีการวัด / อุณหภูมิร่างกายปกติ

ใต้รักแร้ / 34.7 - 37.3 ° C

ใช้ผ้าขนหนูแห้งเช็ดใต้รักแร้ หลังจากนั้นวางปลายเทอร์โมมิเตอร์ไว้ใต้วงแขนตรงกลางรักแร้ให้ปลายสัมผัสกับผิวหนังและวางแขนของผู้ป่วยไว้ข้างลำตัวของผู้ป่วยเพื่อให้แน่ใจว่าอากาศในห้องจะไม่ส่งผลกระทบต่อการอ่านค่าอุณหภูมิ

ระยะเวลาที่ใช้ในการวัด : เนื่องจากบริเวณใต้รักแร้ต้องใช้เวลานานกว่าจะถึงอุณหภูมิจะคงที่ จึงต้องรออย่างน้อย 5 นาที (ไม่ต้องคำนึงถึงเสียงบี๊บ) ก่อนอ่านค่าอุณหภูมิ

ในช่องปาก (ทางปาก) / 35.5 - 37.5 ° C

งดทานหรือดื่มของร้อนหรือเย็น 10 นาทีก่อนทำการวัด และควรปิดปากค้างไว้อย่างน้อย 2 นาทีก่อนเริ่มวัดค่า วางเทอร์โมมิเตอร์ไว้ในช่องว่างใต้ลิ้นข้างใดข้างหนึ่ง โดยชี้ไปทางซ้ายหรือขวาของโคนลิ้น ปลายเทอร์โมมิเตอร์ ต้องสัมผัสกับผนังช่องปาก ปิดปากและหายใจปกติทางจมูกเพื่อป้องกันไม่ให้การวัดได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิของอากาศที่หายใจเข้า / หายใจออก

กรณีที่ทางเดินหายใจทางจมูกถูกปิดกั้นหรือไม่สามารถหายใจได้สะดวกควรใช้วิธีการวัดอุณหภูมิ ณ จุดอื่น ๆ

ระยะเวลาที่ใช้ในการวัด: ประมาณ 1 นาที

ในทวารหนัก (ทวารหนัก) / 36.6 - 38.0 ° C

สอดปลายเทอร์โมมิเตอร์ เข้าไปทางทวารหนักอย่างระมัดระวัง ลึกประมาณ 2 ถึง 3 ซม. โดยแนะนำให้ใช้ฝาครอบและสารหล่อลื่นประกอบการวัดอุณหภูมิด้วย ทั้งนี้หากไม่แน่ใจเรื่องวิธีการวัดอุณหภูมิทางทวารหนัก ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำหรือเข้ารับการฝึกอบรม

ระยะเวลาที่ใช้ในการวัด: ประมาณ 1 นาที

คู่มือการใช้งาน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน