Etac Swift mobil 2

เก้าอี้อาบน้ำอเนกประสงค์ อีแทค สวิฟท์ โมบิล 2

เก้าอี้อาบน้ำอเนกประสงค์ อีแทค สวิฟท์ โมบิล 2 ที่นั่งและพนักพิงทําจาก Polypropylene ที่ไม่เป็นสนิม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Etac Swift mobil 2

คุณลักษณะเฉพาะ

ที่นั่งกว้าง
ปรับความสูงได้
น้ำหนัก
รับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด
ประเทศที่ผลิต
รับประกัน

คุณสมบัติเพิ่มเติม

48 ซม.
42 – 54 ซม.
16.6 กิโลกรัม
160 กิโลกรัม
ประเทศสวีเดน
1 ปี

1. โครงรถเป็นชิ้นเดียวทําจากเหล็กเคลือบป้องกันสนิม

2. ที่นั่งและพนักพิงทําจาก Polypropylene ที่ไม่เป็นสนิม

3. ที่พักเท้าสามารถปรับระดับได้ 4 ระดับเพื่อให้เข้ากับสรีระของผู้ใช้งาน
และสามารถเก็บเข้า ด้านในตัวรถเข็นได้

4. ล้อทั้งสี่ข้างสามารถล็อคได้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

5. ที่พักแขนสามารถถอดออกได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเสริม

6. ถูกออกแบบมาให้ใช้กับสุขภัณฑ์ได้ทั้งแบบตั้งพื้นและติดผนัง

7. มีช่องเปิดที่อยู่ด้านหลังรถเข็นทําให้สามารถเข้าถึงและทําความสะอาดผู้ใช้งานได้ง่าย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Etac Swift mobil 2

คุณลักษณะเฉพาะ

ที่นั่งกว้าง           48 ซม.
ปรับความสูงได้     42-54 ซม.
น้ำหนัก              16.6 กิโลกรัม
รับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 160 กิโลกรัม
ประเทศที่ผลิต       ประเทศสวีเดน
รับประกัน            1 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. โครงรถเป็นชิ้นเดียวทําจากเหล็กเคลือบป้องกันสนิม

2. ที่นั่งและพนักพิงทําจาก Polypropylene ที่ไม่เป็นสนิม

3. ที่พักเท้าสามารถปรับระดับได้4 ระดับเพื่อให้เข้ากับสรีระของ
ผู้ใช้งานและสามารถเก็บเข้าด้านในตัวรถเข็นได้

4. ล้อทั้งสี่ข้างสามารถล็อคได้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

5. ที่พักแขนสามารถถอดออกได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเสริม

6. ถูกออกแบบมาให้ใช้กับสุขภัณฑ์ได้ทั้งแบบตั้งพื้นและติดผนัง

7. มีช่องเปิดที่อยู่ด้านหลังรถเข็นทําให้สามารถเข้าถึงและ
ทําความสะอาดผู้ใช้งานได้ง่าย

คำแนะนำการใช้งาน

ข้อแนะนำการใช้งาน

ล้างทำความสะอาด และเช็ดให้แห้งหลังจากใช้งาน
สามารถผึ่งลมตากแดดอ่อนๆ ได้

คู่มือการใช้งาน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน