Etac Swift mobil 2

เก้าอี้อาบน้ำอเนกประสงค์ อีแทค สวิฟท์ โมบิล 2

Etac Swift mobil 2

เก้าอี้อาบน้ำอเนกประสงค์ อีแทค สวิฟท์ โมบิล 2

เก้าอี้อาบน้ำอเนกประสงค์ อีแทค สวิฟท์ โมบิล 2 ที่นั่งและพนักพิงทําจาก Polypropylene ที่ไม่เป็นสนิม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Etac Swift mobil 2

คุณลักษณะเฉพาะ

ที่นั่งกว้าง
ปรับความสูงได้

น้ำหนัก

รับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด

ประเทศที่ผลิต

รับประกัน

คุณสมบัติเพิ่มเติม

48 ซม.
42 – 54 ซม.

16.6 กิโลกรัม

160 กิโลกรัม

ประเทศสวีเดน

1 ปี

1. โครงรถเป็นชิ้นเดียวทําจากเหล็กเคลือบป้องกันสนิม
2. ที่นั่งและพนักพิงทําจาก Polypropylene ที่ไม่เป็นสนิม
3. ที่พักเท้าสามารถปรับระดับได้ 4 ระดับเพื่อให้เข้ากับสรีระของผู้ใช้งานและสามารถเก็บเข้า ด้านในตัวรถเข็นได้
4. ล้อทั้งสี่ข้างสามารถล็อคได้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
5. ที่พักแขนสามารถถอดออกได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเสริม
6. ถูกออกแบบมาให้ใช้กับสุขภัณฑ์ได้ทั้งแบบตั้งพื้นและติดผนัง
7. มีช่องเปิดที่อยู่ด้านหลังรถเข็นทําให้สามารถเข้าถึงและทําความสะอาดผู้ใช้งานได้ง่าย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Etac Swift mobil 2

คุณลักษณะเฉพาะ

ที่นั่งกว้าง           48 ซม.
ปรับความสูงได้     42-54 ซม.
น้ำหนัก              16.6 กิโลกรัม
รับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 160 กิโลกรัม
ประเทศที่ผลิต       ประเทศสวีเดน
รับประกัน            1 ปี


คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. โครงรถเป็นชิ้นเดียวทําจากเหล็กเคลือบป้องกันสนิม
2. ที่นั่งและพนักพิงทําจาก Polypropylene ที่ไม่เป็นสนิม
3. ที่พักเท้าสามารถปรับระดับได้4 ระดับเพื่อให้เข้ากับสรีระของผู้ใช้งานและสามารถเก็บเข้าด้านในตัวรถเข็นได้
4. ล้อทั้งสี่ข้างสามารถล็อคได้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
5. ที่พักแขนสามารถถอดออกได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเสริม
6. ถูกออกแบบมาให้ใช้กับสุขภัณฑ์ได้ทั้งแบบตั้งพื้นและติดผนัง
7. มีช่องเปิดที่อยู่ด้านหลังรถเข็นทําให้สามารถเข้าถึงและทําความสะอาดผู้ใช้งานได้ง่าย

คำแนะนำการใช้งาน

ข้อแนะนำการใช้งาน
ล้างทำความสะอาด และเช็ดให้แห้งหลังจากใช้งานสามารถผึ่งลมตากแดดอ่อนๆ ได้

คู่มือการใช้งาน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน