Microlife BP B2 Basic

เครื่องวัดความดันโลหิตไมโครไลฟ์ รุ่น บี2 เบสิค 

เครื่องวัดความดันดิจิตอล ไมโครไลฟ์ รุ่น B2 เบสิค
เครื่องวัดความดันโลหิตไมโครไลฟ์ รุ่น บี2 เบสิค microlife bp b2 basic

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Microlife BP B2 Basic

คุณลักษณะเฉพาะ

ขนาด
น้ำหนัก
Memory
Battery
.
รับประกัน

131 x 90 x 60.5 มม
277 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
30 ค่า
แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ ขนาด AA 1.5V จำนวน 4 ก้อน
Adapter ไฟบ้านขนาด DC 6V, 600 mA
ตัวเครื่อง 5 ปี, ปลอกแขน 2 ปี, อแดปเตอร์ 1 ปี

เทคโนโลยี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Microlife BP B2 Basic

คุณลักษณะเฉพาะ

ขนาด       131 x 90 x 60.5 มม
น้ำหนัก     277 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
Memory   30 ค่า
Battery     แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ ขนาด AA 1.5Vจำนวน 4 ก้อน Adapter ไฟบ้านขนาด DC 6V, 600 mA
รับประกัน   ตัวเครื่อง 5 ปี, ปลอกแขน 2 ปี, อแดปเตอร์ 1 ปี

เทคโนโลยี

คำแนะนำการใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย

วิธีแก้ปัญหาหน้าจอขึ้นสัญลักษณ์เบื้องต้น

หน้าจอขึ้นตัวเลขค้าง/ตัวเลขซ้อน

ดึงสติ๊กเกอร์ที่หน้าจอออก

พบตัวเลขค่าความดันผิดปกติ

อาจจะเกิดภาวะ White Coat Hypertension (ภาวะความดันโลหิตสูงเพราะความกังวลเมื่อต้องพบแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ทำให้เมื่อวัดความดันโลหิตที่โรงพยาบาลสูงกว่าวัดที่บ้าน)หรืออาจจะเกิดการบกพร่องของตัวเครื่อง ซึ่งสำหรับนำมาตรวจซ่อมได้ที่ศูนย์บริการด้วยตัวเองหรือจัดส่งเป็นพัสดุทางระบบขนส่ง

หน้าจอแสดงสัญลักษณ์แจ้งเตือน

Err 1 (สัญญาณของชีพจรอ่อนเกินไป)

สัญญาณชีพจรที่ตรวจจับได้ที่คัฟฟ์ปลอกแขนอ่อนเกินไป กรุณาสวมคัฟฟ์ปลอกแขนใหม่และทำการวัดอีกครั้ง

Err 2 (สัญญาณชีพจรผิดปกติ)

พบสัญญาณที่ผิดปกติขณะทำการวัด โดยอาจมีสาเหตุมาจาการเคลื่อนไหว หรือเกร็งตัวของกล้ามเนื้อมากเกินไป

Err 3 (พบความผิดปกติของความดันในคัฟฟ์ปลอกแขน)

ความดันเข้าไปในคัฟฟ์ปลอกแขนน้อยเกินไป (Inadequate Pressure) โดยอาจเกิดจากการต่อท่อลมผิดวิธี การสวมคัฟฟ์ปลอกแขนที่ไม่แน่นพอ หลังจากสวมคัฟฟ์ และไม่มีการดึงคัฟฟ์ให้กระชับ คัฟฟ์รั่ว หรือแบตเตอรี่อ่อน หลังจากแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วให้ทำการวัดอีกครั้ง

Err 5 (พบความผิดปกติของสัญญาณ)

พบความผิดปกติของสัญญาณทำให้ไม่สามารถประมวลผลได้ ซึ่งอาจเกิดจาก ERR1 – ERR3 พร้อมกัน กรุณาอ่านข้อปฎิบัติสำหรับการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง และทำการวัดอีกครั้ง

Err 6 (พบความผิดปกติในการวัดโหมด MAM)

พบความผิดปกติจำนวนมากขณะทำการวัดในโหมด MAM จนไม่สามารถแสดงผลได้กรุณาอ่านข้อปฎิบัติสำหรับการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้องและทำการวัดอีกครั้ง

HI (ชีพจรหรือค่าความดันในคัฟฟ์ปลอกแขนสูงเกินไป)

ความดันในคัฟฟ์ปลอกแขนสูงเกินไป (สูงกว่า 299 มิลลิเมตรปรอท)หรือชีพจรสูงเกินไป (สูงกว่า 200 ครั้งต่อนาที)

LO (ชีพจรต่ำเกินไป)

ชีพจรต่ำเกินไป (ต่ำกว่า 40 ครั้งต่อนาที) กรุณาทำการวัดอีกครั้ง

คู่มือการใช้งาน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน