Microlife BP A2 Classic

เครื่องวัดความดันโลหิตไมโครไลฟ์ รุ่น เอ2 คลาสสิค

เครื่องวัดความดันโลหิตไมโครไลฟ์ รุ่น เอ2 คลาสสิคและปลอกแขน
microlife a2 classic

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Microlife BP A2 Classic

คุณลักษณะเฉพาะ

ขนาด
น้ำหนัก
Memory
Battery
.
รับประกัน

120 x 87 x 59 มม
375 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
30 ค่า
แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ ขนาด AA 1.5V จำนวน 4 ก้อน
Adapter ไฟบ้านขนาด DC 6V, 600 mA
ตัวเครื่อง 5 ปี, ปลอกแขน 2 ปี, อแดปเตอร์ 1 ปี

เทคโนโลยี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Microlife BP A2 Classic

คุณลักษณะเฉพาะ

ขนาด      120 x 87 x 59 มม
น้ำหนัก    375 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
Memory   30 ค่า
Battery     แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์ ขนาด AA 1.5Vจำนวน 4 ก้อน Adapter ไฟบ้านขนาด DC 6V, 600 mA
รับประกัน   ตัวเครื่อง 5 ปี, ปลอกแขน 2 ปี, อแดปเตอร์ 1 ปี

เทคโนโลยี

คำแนะนำการใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย

วิธีแก้ปัญหาหน้าจอขึ้นสัญลักษณ์เบื้องต้น

หน้าจอขึ้นตัวเลขค้าง/ตัวเลขซ้อน

ดึงสติ๊กเกอร์ที่หน้าจอออก

พบตัวเลขค่าความดันผิดปกติ

อาจจะเกิดภาวะ White Coat Hypertension (ภาวะความดันโลหิตสูงเพราะความกังวลเมื่อต้องพบแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ทำให้เมื่อวัดความดันโลหิตที่โรงพยาบาลสูงกว่าวัดที่บ้าน)หรืออาจจะเกิดการบกพร่องของตัวเครื่อง ซึ่งสำหรับนำมาตรวจซ่อมได้ที่ศูนย์บริการด้วยตัวเองหรือจัดส่งเป็นพัสดุทางระบบขนส่ง

หน้าจอแสดงสัญลักษณ์แจ้งเตือน

Err 1 (สัญญาณของชีพจรอ่อนเกินไป)

สัญญาณชีพจรที่ตรวจจับได้ที่คัฟฟ์ปลอกแขนอ่อนเกินไป กรุณาสวมคัฟฟ์ปลอกแขนใหม่และทำการวัดอีกครั้ง

Err 2 (สัญญาณชีพจรผิดปกติ)

พบสัญญาณที่ผิดปกติขณะทำการวัด โดยอาจมีสาเหตุมาจาการเคลื่อนไหว หรือเกร็งตัวของกล้ามเนื้อมากเกินไป

Err 3 (พบความผิดปกติของความดันในคัฟฟ์ปลอกแขน)

ความดันเข้าไปในคัฟฟ์ปลอกแขนน้อยเกินไป (Inadequate Pressure) โดยอาจเกิดจากการต่อท่อลมผิดวิธี การสวมคัฟฟ์ปลอกแขนที่ไม่แน่นพอ หลังจากสวมคัฟฟ์ และไม่มีการดึงคัฟฟ์ให้กระชับ คัฟฟ์รั่ว หรือแบตเตอรี่อ่อน หลังจากแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วให้ทำการวัดอีกครั้ง

Err 5 (พบความผิดปกติของสัญญาณ)

พบความผิดปกติของสัญญาณทำให้ไม่สามารถประมวลผลได้ ซึ่งอาจเกิดจาก ERR1 – ERR3 พร้อมกัน กรุณาอ่านข้อปฎิบัติสำหรับการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง และทำการวัดอีกครั้ง

Err 6 (พบความผิดปกติในการวัดโหมด MAM)

พบความผิดปกติจำนวนมากขณะทำการวัดในโหมด MAM จนไม่สามารถแสดงผลได้กรุณาอ่านข้อปฎิบัติสำหรับการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้องและทำการวัดอีกครั้ง

HI (ชีพจรหรือค่าความดันในคัฟฟ์ปลอกแขนสูงเกินไป)

ความดันในคัฟฟ์ปลอกแขนสูงเกินไป (สูงกว่า 299 มิลลิเมตรปรอท)หรือชีพจรสูงเกินไป (สูงกว่า 200 ครั้งต่อนาที)

LO (ชีพจรต่ำเกินไป)

ชีพจรต่ำเกินไป (ต่ำกว่า 40 ครั้งต่อนาที) กรุณาทำการวัดอีกครั้ง

คู่มือการใช้งาน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน