นโยบายการรับประกัน

  • ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ท่านซื้อได้มีการลงทะเบียนรับประกันแล้ว โดยเริ่มนับเวลาจากวันที่ปรากฎบนหมายเลขล็อตการผลิต
  • การลงทะเบียนรับประกัน ท่านจะได้สิทธิ์ขยายเวลาที่สูญหายไป ระหว่างวันที่ล็อตการผลิตกับวันที่ท่านลงทะเบียน โดยการขยายสิทธิ์นี้ บริษัท ฯ จะขยายเวลารับประกันให้เพิ่มตามเวลาที่เป็นจริงและท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนภายใน 15 วันนับจากวันที่ซื้อ
  • ในกรณีที่ท่านไม่ได้ลงทะเบียนรับประกัน บริษัท ฯ จะเริ่มนับวันรับประกันจากวันที่ผลิตขยายไปสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
  • เงื่อนไขการบริการรับประกันเป็นไปตามที่ระบุในกล่องสินค้า

สอบถามข้อมูลและปรึกษาวิธีการใช้งานได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง