แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า เอ็กซ์เตอร์ เทอร์โมแพด

บรรเทาอาการปวดด้วยแผ่นประคบร้อนไฟฟ้า

• สำหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยร่างกายจากการทำงานเล่นกีฬา
• ผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ
• ผู้หญิงที่มีอาการปวดประจำเดือน
• ผู้หญิงหลังคลอดบุตร
• ผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรัง หรือทำกายภาพอย่างต่อเนื่อ

การบรรเทาอาการปวดด้วยความร้อน

ความร้อนที่ใช้ในการรักษาส่วนใหญ่ส่งผลโดยตรงต่อบริเวณที่รักษา เมื่อได้รับความร้อนกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว มีความยืดหยุ่นลดการหดเกร็ง และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้มีการนำออกชิเจนและสารอาหารมาเลี้ยงบริเวณเนื้อเยื่อดังกล่าวมากขึ้น อีกทั้งช่วยชะล้างของเสียและสารพิษที่เกิดจากการบาดเจ็บ ทำให้อาการปวดลดลงโดยการบรรเทาอาการปวดด้วยความร้อนสามารถลดอาการปวดกล้ามเนื้อทั้งจากการทำงาน การออกกำลังกายและการปวดประจำเดือนได้

อาการปวดกล้ามเนื้อ

เกิดได้จากหลายสาเหตุโดยสาเหตุที่สำคัญคือ การได้รับบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่มากเกินไป การใช้งานซ้ำๆหรือ การได้รับบาดเจ็บโดยตรง เช่นการถูกกระแทก หรือเกิดจากภาวะโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออาการเจ็บและการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเกิดจากการหลั่งสาร histamine เเละ prostaglandin ซึ่งเป็นสารกระตุ้นความรู้สึกเจ็บปวด เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บของร่างกาย อาการปวดข้างต้นสามารถบรรเทาได้ด้วยแผ่นประคบร้อนไฟฟ้า

วิธีเลือกแผ่นประคบความร้อนไฟฟ้าสำหรับบรรเทาอาการปวด

• เลือกขนาดของแผ่นให้ความร้อนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับส่วนของร่างกาย
• เลือกแผ่นประคบร้อนไฟฟ้าที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ในช่วงกว้าง เพื่อที่จะสามารถเลือกอุณหภูมิที่เหมาะกับความต้องการได้
• เลือกแผ่นประคบร้อนไฟฟ้าที่ให้ความร้อนชื้น เพื่อบรรเทาอาการปวดที่ดียิ่งขึ้น
• เลือกแผ่นประคบร้อนไฟฟ้าที่มี heat circulating dot ที่ช่วยกระจายความร้อน

จำหน่าย แผ่นประคบร้อน

ช่องทางจัดจำหน่าย

ทดลองสินค้าได้แล้ววันนี้ที่เซ็นทรัล (Central Department Store)