เจลประคบเย็น-ร้อน เอ็กซ์เตอร์
โคลด์ฮอทแพ็ค

การประคบเย็น

การประคบเย็น มีผลต่อการลดการอักเสบที่มีสาเหตุมาจากการได้รับบาดเจ็บหรือ อุบัติเหตุ ช่วยในการลดปวด บวม และผลในการห้ามเลือด ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดได้ตั๋งแต่ไนระยะอักเสบ ทันทีที่ได้รับบาดเจ็บ

เจลประคบเย็น-ร้อน เอ็กซ์เตอร์ โคลด์ฮอทแพ็ค

การประคบเย็น

การประคบเย็น มีผลต่อการลดการอักเสบที่มีสาเหตุมาจากการได้รับบาดเจ็บหรือ อุบัติเหตุ ช่วยในการลดปวด บวม และผลในการห้ามเลือด ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดได้ตั๋งแต่ไนระยะอักเสบ ทันทีที่ได้รับบาดเจ็บ

การประคบร้อน

ลดอาการเกร็งหรืออาการปวดของกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื้อ รวมถึง เพิ่มการไหลเวียนโลหิตในบริเวณที่ทำการประคบ โดยทั่วไปแล้วเราจะใช้ความร้อนสำหรับการลดปวดเมื่อพ้นระยะอักเสบแล้ว คือหลังจากการได้รับบาดเจ็บประมาณ 3 วัน โดยอาการปวดในที่นี้ หมายรวมถึง ปวดกล้ามเนื้อทั้งจากการทำงานหรือจากการออกกำลังกาย หรือการปวดประจำเดือน ก็สามารถใช้แผ่นประคบร้อนประคบในลักษณะเดียวกันกับถุงน้ำร้อนได้

วิธีใช้งานเจลประคบเย็น-ร้อน
สำหรับบรรเทาอาการปวด สามารถใช้งานได้ทันที

 

การประคบเย็น

เพื่อช่วยลดไข้ บรรเทาอาการปวด ลดการอักเสบในระยะเฉียบพลัน นอกจากนั้นยังลดอาการปวดและบวม โดยนำแผ่น Cold hot pack แช่ไว้ในช่องทำน้ำแข็งประมาณ 20 นาทีหรือแช่ในช่องธรรมดาของตู้เย็นนาน 30 นาที สามารถใช้งานได้ทันทีหลังนำออกจากช่องทำน้ำแข็งของตู้เย็น

 

การประคบร้อน

เพื่อบรรเทาอาการบวม ลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ แช่ในน้ำต้มเดือดแล้ว 5 นาที (ห้ามตัมพร้อมกัน) หรือนำเข้าไมโครเวฟ (นำแผ่น Cold hot pack ไปแช่น้ำในภาชนะสำหรับไมโครเวฟ โดยใส่น้ำ ให้ท่วมแผ่น Cold hot pack ก่อนเข้าไมโครเวฟ ปรับอุณหภูมิ 3 นาที)

 

ผลิตภัณฑ์