สำนักงาน

บริษัท สมาพันธ์ เฮลธ์ จำกัด

7 ซอยโพธิ์แก้ว 4 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240

ไลน์@SamH
อีเมล : Mys@samh.co.th
เฟซบุ๊คPromotivecare
โทรศัพท์02 018 2100

ศูนย์บริการ

ศูนย์บริการ โพธิ์แก้ว

115/159 ซอยโพธิ์แก้ว 19 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240

เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 17.30 น.