แผลกดทับป้องกันได้
การดูแลรักษาแผลกดทับด้วยที่นอนลมหรือที่นอนโฟมที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
เทคโนโลยีที่นอนโฟม Funke
Pressure imaging  เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลการตรวจวัดขนาดของแรงกดทับบนพื้ นผิวที่ต้องการทดสอบโดยแสดงผลเป็น contour สีต่างๆ ที่มีความเข้มอ่อนแตกต่างกันแล้วแต่ขนาดของ แรงกดทับบนพื้นผิวนั้นๆ
ตัวอย่างการแสดงผลระบบ Pressure Imaging บนที่นอนโฟมตัวอย่าง ที่ใช้เซนเซอร์จาก XSENSOR®  Technology Corporation  ซึ่งเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจวัดขนาดของแรงกดทับบน
พื้นผิวผ่านระบบเซนเซอร์ตรวจจับแรงกดทับมากว่า 20 ปี

OUR Products

ผลิตภัณฑ์ที่นอนลมและที่นอนโฟมสำหรับป้องกันแผลกดทับ

Related Product

ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ.
ดูสินค้า
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ.
ดูสินค้า
ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ
ดูสินค้า
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ.
ดูสินค้า
เตียงนอนไฟฟ้า รุ่น Taurus Lux/Low
ดูสินค้า
ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ.
ดูสินค้า
เตียงนอนไฟฟ้า รุ่น Taurus TR/M
ดูสินค้า
ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ.
ดูสินค้า

สอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง