เราอยากให้ทุกคน “ดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง”  การส่งเสริมความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพที่ถูกต้องเป็นพันธะกิจของเรา เราคัดสรรรายงาน บทความ งานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพ ที่เป็นที่ยอมรับทั้งจากสถาบันหรือองค์กรและนำเสนอผ่านทาง Promotivecare นิตยสารสุขภาพออนไลน์ ทางเลือกของคนสนใจดูแลสุขภาพด้วยตนเอง  ท่านสามารถ เข้าถึงข้อมูลสุขภาพแบบง่ายๆ แค่คลิก www.promotivecare.com

 

จากประสบการณ์ กว่า 25 ปี ที่เราดำเนินงานด้านสุขภาพกับความรับผิดชอบในตนเองและสังคมสำหรับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท คือ 
1. ดูแลสุขภาพ  
2. ตรวจเช็คสุขภาพ
3. ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ และ
4. ช่วยอำนวยความสะดวก
เรามั่นใจว่าการคัดสรรผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับท่านในการบริโภคหรือใช้งาน  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีและคุ้มค่าอย่างแน่นอน 

 

สมาพันธ์เฮลธ์ .... ได้ริเริ่ม แนวคิด สุขภาวะเชิงป้องกัน เรื่องใหม่ที่ต้องศึกษา กับโครงการ ”รู้ทัน เรื่องชีวิต” เชิญติดตามได้ที่  facebook : Promotivecare