ฟุงเคอร์ ไฮเปอร์โฟม 2 คลินิก กรีนไลน์ ป้องกันแผลกดทับ
Wellell ที่นอนลมแบบรังผึ้ง โดมุส 1
Wellell โดมุส 2 ที่นอนลมแบบลอน
แผลกดทับป้องกันได้
การดูแลรักษาแผลกดทับด้วยที่นอนลมหรือที่นอนโฟมที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
แผลกดทับป้องกันได้
การดูแลรักษาแผลกดทับด้วยที่นอนลมหรือที่นอนโฟมที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
กระจายแรงกดทับ
เทคโนโลยีที่นอนโฟม Funke
Pressure imaging  เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลการตรวจวัดขนาดของแรงกดทับบนพื้นผิวที่ต้องการทดสอบโดยแสดงผลเป็น contour สีต่างๆ ที่มีความเข้มอ่อนแตกต่างกันแล้วแต่ขนาดของ แรงกดทับบนพื้นผิวนั้นๆ
ตัวอย่างการแสดงผลระบบ Pressure Imaging บนที่นอนโฟม ตัวอย่างที่ใช้เซนเซอร์จาก XSENSOR®  Technology Corporationซึ่งเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจวัดขนาดของแรงกดทับบนพื้นผิวผ่านระบบเซนเซอร์ตรวจจับแรงกดทับมากกว่า 20 ปี
เทคโนโลยีที่นอนโฟม Funke
Pressure imaging  เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลการตรวจวัดขนาดของแรงกดทับบนพื้นผิวที่ต้องการทดสอบโดยแสดงผลเป็น contour สีต่างๆ ที่มีความเข้มอ่อนแตกต่างกันแล้วแต่ขนาดของแรงกดทับบนพื้นผิวนั้นๆ
ตัวอย่างการแสดงผลระบบ Pressure Imaging บนที่นอนโฟม ตัวอย่างที่ใช้เซนเซอร์จาก XSENSOR® Technology Corporation  ซึ่งเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจวัดขนาดของแรงกดทับบนพื้นผิวผ่านระบบเซนเซอร์ตรวจจับแรงกดทับมากกว่า 20 ปี

OUR Products

ผลิตภัณฑ์ที่นอนลมและที่นอนโฟมสำหรับป้องกันแผลกดทับ

logo Wellell

Related Product

ที่นอนลม Apex Domus1
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ.
ดูสินค้า
ที่นอนลม Exeter Oasis
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ.
ดูสินค้า
Funke Hyper Foam 2 Plus Clinic Greenline
ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ.
ดูสินค้า
เตียงนอนไฟฟ้า Rehabed Taurus TR/M
เตียงนอนไฟฟ้า รุ่น Taurus TR/M
ดูสินค้า
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ.
ดูสินค้า
Funke Hyper Foam Plus Clinic Greenline
ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ.
ดูสินค้า
ที่นอนโฟมลดแผลกดทับ Funke Maxx250
ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ
ดูสินค้า
เตียงนอนไฟฟ้า Rehabed
เตียงนอนไฟฟ้า รุ่น Taurus Lux/Low
ดูสินค้า
ที่นอนลม Apex Domus1
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ.
ดูสินค้า
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ.
ดูสินค้า
ที่นอนโฟมลดแผลกดทับ Funke Maxx250
ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ
ดูสินค้า
ที่นอนลม Exeter Oasis
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ.
ดูสินค้า
เตียงนอนไฟฟ้า Rehabed
เตียงนอนไฟฟ้า รุ่น Taurus Lux/Low
ดูสินค้า
Funke Hyper Foam Plus Clinic Greenline
ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ.
ดูสินค้า
เตียงนอนไฟฟ้า Rehabed Taurus TR/M
เตียงนอนไฟฟ้า รุ่น Taurus TR/M
ดูสินค้า
Funke Hyper Foam 2 Plus Clinic Greenline
ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ.
ดูสินค้า
ที่นอนลม Apex Domus1
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ.
ดูสินค้า
ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ.
ดูสินค้า
เตียงนอนไฟฟ้า Rehabed Taurus TR/M
เตียงนอนไฟฟ้า รุ่น TaurusTR/M
ดูสินค้า
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ.
ดูสินค้า
Funke ที่นอนโฟมลดแผลกดทับ กรีนไลน์
ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ.
ดูสินค้า
เตียงนอนไฟฟ้า Rehabed
เตียงนอนไฟฟ้า รุ่น Taurus Lux/Low
ดูสินค้า
ที่นอนลม Exeter Oasis
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ.
ดูสินค้า
ที่นอนโฟมลดแผลกดทับ Funke Maxx250
ที่นอนโฟมป้องกันแผลกดทับ
ดูสินค้า

สอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง