Exeter Cold Hot Gel Pack

เจลประคบเย็น-ร้อน เอ็กซ์เตอร์ โคลด์ ฮอท เจล แพ็ค

Exeter Cold Hot Gel Pack

เจลประคบเย็น-ร้อน เอ็กซ์เตอร์
โคลด์ ฮอท เจล แพ็ค

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Exeter Cold Hot Gel Pack

คุณลักษณะเฉพาะ

ขนาด
น้ำหนัก

112 x 260 มม.
350 กรัม


ข้อบ่งใช้และประโยชน์ของการประคบเย็น

 1. ลดอาการบวม/เคล็ด
 2. ลดไข้

ข้อบ่งใช้และประโยชน์ของการประคบร้อน

 1. บรรเทาอาการปวดหลัง/หันคอ/ข้อเท้าแพลง
 2. บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง
 3. บรรเทาอาการปวดประจําเดือน

คำเตือน/ข้อควรระวัง

 1. ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ภายนอกเท่านั้นหากซองแตกและของเหลวสัมผัสดวงตาหรือผิวหนังให้ล้างออกด้วย น้ำทันที
 2. ห้ามใช้บริเวณที่มีแผลเปิด
 3. ควรห่อเจลประคบด้วยถุงผ้าหรือผ้าขนหนูที่มีความหนาพอเหมาะก่อนนําเจลมาประคบบนร่างกาย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อ Exeter Cold Hot Gel Pack

คุณลักษณะเฉพาะ

ขนาด             112 x 260 มม.
น้ำหนัก           350 กรัม

ข้อบ่งใช้และประโยชน์ของการประคบเย็น

 1. ลดอาการบวม/เคล็ด
 2. ลดไข้

ข้อบ่งใช้และประโยชน์ของการประคบร้อน

 1. บรรเทาอาการปวดหลัง/หันคอ/ข้อเท้าแพลง
 2. บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง
 3. บรรเทาอาการปวดประจําเดือน

คำเตือน/ข้อควรระวัง

 1. ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ภายนอกเท่านั้นหากซองแตกและของเหลวสัมผัสดวงตาหรือผิวหนังให้ล้างออกด้วย น้ำทันที
 2. ห้ามใช้บริเวณที่มีแผลเปิด
 3. ควรห่อเจลประคบด้วยถุงผ้าหรือผ้าขนหนูที่มีความหนาพอเหมาะก่อนนําเจลมาประคบบนร่างกาย

คำแนะนำการใช้งาน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน