คำแนะนำก่อนลงทะเบียน

กรุณามองหาหมายเลขเครื่อง 10 หลัก และหมายเลขล็อตการผลิตสินค้า หมายเลขเครื่องเป็นตัวเลข 10 หลัก พิมพ์อยู่บนสติกเกอร์สีเทา ท่านสามารถพบสติ๊กเกอร์หมายเลขเครื่องติดที่กล่องสินค้าและตัวสินค้า

ตัวอย่างหมายเลขเครื่อง

หมายเลขล็อตการผลิตสินค้า สามารถหาได้ที่กล่องสินค้า เป็นข้อความที่อยู่ด้านหลังคำว่า “Lot :”

ตัวอย่างหมายเลขเครื่อง

ลงทะเบียนรับประกัน

ลงทะเบียนด้วยหมายเลขเครื่อง ลงทะเบียนด้วยหมายเลขล็อต

นโยบายการรับประกัน

  • ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ท่านซื้อได้รับการคุ้มครองการรับประกันจากบริษัทฯ โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้ลงทะเบียนรับประกันจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว นับจากวันที่ผลิต ตามระยะเวลาที่ระบุหน้ากล่อง
  • หากท่านต้องการปรับเวลารับประกัน เป็นนับจากวันที่ท่านซื้อ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ (www.samh.co.th/warranty) โดยบันทึกหมายเลขเครื่อง S/N ที่ระบุบนเครื่อง ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์และชื่อผู้ลงทะเบียนสินค้า จากนั้นกดตกลง
  • การบริการรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าที่มาจากต่างประเทศ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า