คำแนะนำก่อนลงทะเบียน

กรุณามองหาหมายเลขเครื่อง 10 หลัก และหมายเลขล็อตการผลิตสินค้า หมายเลขเครื่องเป็นตัวเลข 10 หลัก พิมพ์อยู่บนสติกเกอร์สีเทา ท่านสามารถพบสติ๊กเกอร์หมายเลขเครื่องติดที่กล่องสินค้าและตัวสินค้า

ตัวอย่างหมายเลขเครื่อง

หมายเลขล็อตการผลิตสินค้า สามารถหาได้ที่กล่องสินค้า เป็นข้อความที่อยู่ด้านหลังคำว่า “Lot :”

ตัวอย่างหมายเลขเครื่อง

ลงทะเบียนรับประกัน

ลงทะเบียนด้วยหมายเลขเครื่อง ลงทะเบียนด้วยหมายเลขล็อต

นโยบายการรับประกัน

  • ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ท่านซื้อได้มีการลงทะเบียนรับประกันแล้ว โดยเริ่มนับเวลาจากวันที่ปรากฎบนหมายเลขล็อตการผลิต
  • การลงทะเบียนรับประกัน ท่านจะได้สิทธิ์ขยายเวลาที่สูญหายไป ระหว่างวันที่ล็อตการผลิตกับวันที่ท่านลงทะเบียน โดยการขยายสิทธิ์นี้ บริษัท ฯ จะขยายเวลารับประกันให้เพิ่มตามเวลาที่เป็นจริงและท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนภายใน 15 วันนับจากวันที่ซื้อ
  • ในกรณีที่ท่านไม่ได้ลงทะเบียนรับประกัน บริษัท ฯ จะเริ่มนับวันรับประกันจากวันที่ผลิตขยายไปสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
  • เงื่อนไขการบริการรับประกันเป็นไปตามที่ระบุในกล่องสินค้า

Microlife AFIBsens

สามารถตรวจจับภาวะหัวใจสั่นพริ้ว (Afib)

“หมั่นตรวจเช็ค
และตรวจจับภาวะ Afib”

ด้วยเครื่องวัดความดัน
Microlife BP B3 Afib Advanced

ข้อมูลเพิ่มเติม

“หมั่นตรวจเช็ค
และตรวจจับภาวะ Afib”

ด้วยเครื่องวัดความดัน
Microlife BP B3 Afib Advanced

ข้อมูลเพิ่มเติม