นโยบายการรับประกัน

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายภายใน 7 วัน
 1. ทางบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถนำสินค้ามาเปลี่ยน/คืนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • กรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี หรือผิดขนาดให้แก่ลูกค้า
  • กรณีกล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า มีสภาพกล่องบุบ ฉีกขาดไม่สมบูรณ์ กล่องถูกเปิดก่อนในวันรับสินค้า
  • กรณีที่สินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า อันเป็นอาการที่เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนสินค้า ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ในราคาที่เทียบเท่า หรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการเป็นสินค้าที่มีราคาแพงกว่าลูกค้าจะต้องจ่ายค่าส่วนต่างเพิ่มเติม
 3. ในการเปลี่ยน/คืนสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์บริการ (SamH Center) หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ 02-018-2100 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น. เพื่อแจ้งความประสงค์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการขอส่งเปลี่ยน/คืนสินค้า
 4. สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งกล่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ป้ายยี่ห้อสินค้า คู่มือเอกสารต่างๆ อุปกรณ์ครบถ้วนและไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน
 5.  สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน เช่น
  • สินค้าชำรุด หล่น แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ หรืออุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
  • สินค้าที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (เช่น ไฟตก ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้)
  • ความเสียหายจากการซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง
  • มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง
  • มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ
 6. การบริการรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าที่มาจากต่างประเทศ

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีสินค้าชำรุดเสียหายภายหลัง 7 วัน

หากสินค้าที่ลูกค้าซื้อไป พบปัญหาที่เกิดจากการใช้งานภายหลัง 7 วัน (นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า) แต่ยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน กรณีนี้สินค้าจะเข้าเงื่อนไข “การส่งเคลมศูนย์” ตามเงื่อนไขประกันสินค้าหลังการขาย ซึ่งระยะเวลาการรับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและการรับประกันของแบรนด์

วิธีการส่งเคลมสินค้า ​สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการส่งเคลมสินค้าได้ที่ SamH Service Center 115/159 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 19 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.
2. ส่งไปรษณีย์มาที่ SamH Service Center 115/159 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 19 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

หมายเหตุ*

• ระยะเวลาการดำเนินการเคลมประมาณ 15-30 วันทำการ
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้การรับประกัน ตามเงื่อนไขของแบรนด์ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้
• การบริการรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าที่มาจากต่างประเทศ

ลงทะเบียนขยายการรับประกันสินค้า

• ผลิตภัณฑ์ได้ลงทะเบียนการรับประกันจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว นับจากวันที่ผลิต ตามระยะเวลาที่ระบุหน้ากล่อง หากท่านต้องการปรับเวลารับประกัน เป็นนับจากวันที่ท่านซื้อ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ (www.samh.co.th/warranty) โดยบันทึกหมายเลขเครื่อง S/N ที่ระบุบนเครื่อง ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์และชื่อผู้ลงทะเบียนสินค้า จากนั้นกดตกลง
• การบริการรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าที่มาจากต่างประเทศ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับประกันของบริษัท

แบรนด์ผลิตภัณฑ์
ภายใต้การรับประกันของบริษัท

วิธีการส่งสินค้าซ่อม

แบบที่ 1 : มาติดต่อด้วยตัวเองที่ SamH Service Center 115/159 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 19 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.

แบบที่ 2 : ส่งไปรษณีย์มาที่ SamH Service Center 115/159 ซอยโพธิ์แก้ว แยก 19 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 

ศูนย์บริการ

บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์บริการ SamH Service Center เป็นศูนย์บริการลูกค้า บริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ รวมถึงให้บริการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่พร้อมให้บริการผ่านช่องทางที่หลากหลาย บริการทดลองสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ รวมถึงบริการหลังการขาย และโปรแกรมรอยัลตี้สำหรับลูกค้า เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีไลฟ์สไตล์ที่นำมาซึ่งสุขภาพดีและก้าวสู่การมีสุขภาวะที่ดี