ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

อุ่นใจกับบริการหลังการขายและการรับประกันสินค้าจากเรา

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท สมพันธ์ เฮลธ์ จำกัด โทร. 02-0182100

นโยบายการรับประกัน

  • ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ท่านซื้อได้รับการคุ้มครองการรับประกันจากบริษัทฯ โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้ลงทะเบียนรับประกันจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว นับจากวันที่ผลิต ตามระยะเวลาที่ระบุหน้ากล่อง
  • หากท่านต้องการปรับเวลารับประกัน เป็นนับจากวันที่ท่านซื้อ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ (www.samh.co.th/warranty) โดยบันทึกหมายเลขเครื่อง S/N ที่ระบุบนเครื่อง ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์และชื่อผู้ลงทะเบียนสินค้า จากนั้นกดตกลง
  • การบริการรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าที่มาจากต่างประเทศ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า