ไม้เท้าพับได้ 2 ส่วน

1,100 ฿ 950 ฿

ไม้เท้าไอซัน 2 ส่วน, ไม้เท้าช่วยเดิน
ไม้เท้าพับได้ 2 ส่วน

1,100 ฿ 950 ฿