แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า เอ็กซ์เตอร์ เทอร์โม แพด เอ็กซ์ตร้า

3,400 ฿ 2,387 ฿

แผ่นความร้อนไฟฟ้า exeter thermo pad extra, แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า, แผ่นความร้อนไฟฟ้า
แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า เอ็กซ์เตอร์ เทอร์โม แพด เอ็กซ์ตร้า

3,400 ฿ 2,387 ฿