แผ่นความร้อนไฟฟ้า เอ็กซ์เตอร์ เทอร์โม แพด เอ็กซ์ตร้า

3,400 ฿ 2,840 ฿