แผ่นความร้อนไฟฟ้า เอ็กซ์เตอร์ เทอร์โม แพด

2,450 ฿ 2,050 ฿