แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า เอ็กซ์เตอร์ เทอร์โม แพด

2,450 ฿ 1,690 ฿

แผ่นความร้อนไฟฟ้า exeter thermo pad, แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า, แผ่นความร้อนไฟฟ้า
แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า เอ็กซ์เตอร์ เทอร์โม แพด

2,450 ฿ 1,690 ฿