แถบทดสอบสำหรับเครื่องตรวจน้ำตาล กลูโคเช็ค อีซี่โปร TD4279A (50ชิ้น)

1,080 ฿ 840 ฿

แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด, Exeter Glucochek easy Pro
แถบทดสอบสำหรับเครื่องตรวจน้ำตาล กลูโคเช็ค อีซี่โปร TD4279A (50ชิ้น)

1,080 ฿ 840 ฿