แถบทดสอบสำหรับเครื่องตรวจน้ำตาล กลูโคเช็ค อีซี่โปร TD4279A (50ชิ้น)

1,050 ฿ 650 ฿