เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟาเรด ไมโครไลฟ์ รุ่น FR1DL1/FR1MF1

2,650 ฿ 2,050 ฿

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟาเรด ไมโครไลฟ์ รุ่น FR1DL1/FR1MF1, เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ ไมโครไลฟ์
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟาเรด ไมโครไลฟ์ รุ่น FR1DL1/FR1MF1

2,650 ฿ 2,050 ฿