เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหูมิไมโครไลฟ์ รุ่น MT 200

495 ฿ 359 ฿

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ไมโครไลฟ์ MT 200 , ปรอทวัดไข้, เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหูมิไมโครไลฟ์ รุ่น MT 200

495 ฿ 359 ฿