เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ไมโครไลฟ์ รุ่น MT200

495 ฿ 390 ฿

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ไมโครไลฟ์ MT 200 , ปรอทวัดไข้, เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ไมโครไลฟ์ รุ่น MT200

495 ฿ 390 ฿