เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ไมโครไลฟ์ รุ่น MT1611

280 ฿ 215 ฿

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ไมโครไลฟ์ MT 1611, ปรอทวัดไข้, เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ไมโครไลฟ์ รุ่น MT1611

280 ฿ 215 ฿