เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหูมิไมโครไลฟ์ รุ่น MT 1611

280 ฿ 150 ฿

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ไมโครไลฟ์ MT 1611, ปรอทวัดไข้, เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหูมิไมโครไลฟ์ รุ่น MT 1611

280 ฿ 150 ฿