( มีที่นั่งและพนักพิงหลังเป็นผ้า และมีเบาะผ้าอีก 1 ชิ้น )

8,300 ฿

( มีที่นั่งและพนักพิงหลังเป็นผ้า และมีเบาะผ้าอีก 1 ชิ้น )

8,300 ฿