(ที่นั่งและพนักพิงหลังเป็นผ้า มีเบาะที่นั่งผ้าอีก 1 ชิ้น)

8,700 ฿

(ที่นั่งและพนักพิงหลังเป็นผ้า มีเบาะที่นั่งผ้าอีก 1 ชิ้น)

8,700 ฿