ที่ตัดแบ่งเม็ดยา เอ็กซ์เตอร์ (สีน้ำเงิน)

150 ฿ 140 ฿

ที่ตัดแบ่งเม็ดยา เอ็กซ์เตอร์ (สีน้ำเงิน)

150 ฿ 140 ฿