สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
ท่านสามารถ สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ได้ เพียงกรอกแบบฟอร์ม ที่นี่ 

สำหรับเอกสารประกอบการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายมีดังนี้
1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
2) และสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม 
3) และเลขทะเบียนผู้เสียภาษีจำนวน 13 หลัก 
4) สำเนา ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน 
5) หรือสำเนา ใบประกอบสถานพยาบาล / คลินิค 
6) หรือสำเนา ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ 
7) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ สำหรับ รับ รหัสผ่านเข้าระบบ

 

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จะดำเนินการเปิดบัญชี และ จัดส่งข้อความ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ สำหรับ รับ รหัสผ่านเข้าระบบ ที่ท่านแจ้งไว้ โดย บริษัทฯ จะแจ้ง
รายละเอียด วิธีการ เข้าสู่ระบบตัวแทนจำหน่าย (มายเอส) เพื่อให้ท่านได้รับทราบสิทธิประโยชน์และเลือกชมสินค้า รวมทั้งตรวจสอบต้นทุนราคาและสามารถสั่งซื้อ
สินค้า ในระบบออนไลน์ ได้ทันที