วิธีการสั่งซื้อสินค้า

 1. สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ
 2. เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ กรอกรหัสคูปองส่วนลด (ถ้ามี) ในหน้าตะกร้า และกดดำเนินการต่อ
 3. กรอกชื่อ, ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง และเลือกรูปแบบการชำระเงิน
 4. แจ้งผลการชำระเงินที่ “หน้าแจ้งชำระเงิน
 5. บริษัทยืนยันคำสั่งซื้อ จากนั้นรอรับผลิตภัณฑ์ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่ในการจัดส่ง)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ อีเมล mys@samh.co.th หรือ ไลน์แอท @samh

 

วิธีการชำระเงิน

ธนาคารกสิกรไทย
 • กรอกแบบฟอร์ม “ใบรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ”
 • ชื่อบัญชี “บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด”
 • เลขที่บัญชี “3 3 3 7 5”
 • ใส่ยอดเงิน
 • ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่เคาเตอร์ เจ้าหน้าที่จะสอบถาม 1. หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และ 2. เลขที่อ้างอิง …เช่น เลขที่บิล เป็นต้น
 • เสร็จกระบวนการ
ธนาคารไทยพาณิชย์
 • กรอกแบบฟอร์ม “ใบนำฝากเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ”
 • ชื่อบัญชี “บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด”
 • เลขที่บัญชี “077-303173-8”
 • รหัสลูกค้า 1 “ใส่เบอร์โทรศัพท์ของท่าน”
 • รหัสอ้างอิง 2 “ใส่เลขที่อ้างอิง เช่น เลขที่บิล เป็นต้น”
 • ใส่ยอดเงิน
 • ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่เคาเตอร์
 • เสร็จกระบวนการ
ธนาคารกรุงไทย
 • กรอกแบบฟอร์ม “ใบนำฝากเพื่อชำระค่าสินค้า ค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ”
 • ชื่อลูกค้า “ใส่ชื่อ บริษัทสมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด
 • รหัสผลิตภัณฑ์ “2 0 8 8 4”
 • รหัสอ้างอิง 1 “ ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน “
 • รหัสอ้างอิง 2 “ใส่เลขที่อ้างอิง เช่น เลขที่บิล เป็นต้น”
 • ใส่ยอดเงิน
 • ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ที่เคาเตอร์
 • เสร็จกระบวนการ
ธนาคารกรุงเทพ
 • กรอกแบบฟอร์ม “ใบรับชำระเงิน”
 • ชื่อลูกค้า “ บริษัทสมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด”
 • ชื่อผู้ชำระเงิน/ผู้นำฝาก” ชื่อของท่าน”
 • เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน
 • เพื่อชำระ เลือก “ ค่าสินค้า/บริการ “
 • รหัสบริการ “ S A M H ”
 • เลขที่/รหัสลูกค้า “ 3 5 3 7 6 “
 • เลขที่อ้างอิง “ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน”
 • จำนวนเงินที่ชำระ
 • ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ ที่เคาเตอร์
 • เสร็จกระบวนการ
บัตรธนาคารกสิกรไทย
 • เลือกเมนู จ่ายบิล / ชำระเงินประกันอุบัติเหตุ / อื่นๆ
 • ระบุรหัสบริษัท
 • เลือกประเภทบัญชี
 • ใส่รหัสบริษัท “33375”
 • REF 1 “ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน”
 • REF 2 “ใส่เลขที่อ้างอิง เช่น เลขที่บิล เป็นต้น”
 • ใส่จำนวนเงินชำระ
 • ยืนยันการทำรายการ
 • เสร็จกระบวนการ
บัตรธนาคารไทยพาณิชย์
 • เลือกเมนู เติมเงิน/ชำระเงิน/บาร์โค้ด
 • ชำระเงิน
 • ชำระเงินข้ามบริษัท อื่นๆ
 • เลือกบัญชี
 • ใส่เลขที่บัญชีที่ต้องชำระ “ 077-303173-8 “
 • กรุณาใส่หมายเลขอ้างอิง “ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน”
 • กรุณาใส่หมายเลขอ้างอิง “ใส่เลขที่อ้างอิง เช่น เลขที่บิล เป็นต้น”
 • กรุณากดจำนวนเงินที่ต้องการ “ใส่จำนวนเงิน”
 • ยืนยันการทำรายการ
 • เสร็จกระบวนการ
บัตรธนาคารกรุงไทย
 • เลือกเมนู ชำระค่าบริการ
 • ระบุรหัสบริษัท
 • เลือกประเภทบัญชี
 • โปรดระบุรหัสบริษัท ที่ต้องการชำระ “ 2 0 8 8 4”
 • โปรดใส่หมายเลขอ้างอิงที่ต้องการชำระ “ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน”
 • โปรดใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ “ใส่จำนวนเงิน” กดปุ่มถูกต้อง
 • เสร็จกระบวนการ
บัตรธนาคารกรุงเทพ
 • เลือกเมนู อื่นๆ
 • ชำระเงินด้วย Comp Code (คอม โค้ด)
 • เลือกบัญชีที่จะชำระ
 • ใส่รหัส “ 3 5 3 7 6 “ กดปุ่มถูกต้อง
 • REF 1 “ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน”
 • REF 2 “ใส่เลขที่อ้างอิง เช่น เลขที่บิล เป็นต้น”
 • ใส่จำนวนเงินชำระ
 • ยืนยันการทำรายการ
 • เสร็จกระบวนการ
ธนาคารกสิกรไทย
 • เข้าใช้งาน K-Cyber Banking
 • เลือก “ชำระค่าสินค้าและบริการ”
 • เลือก “ชำระค่าสินค้าและบริการ”
 • สร้างแบบฟอร์ม
 • ชื่อแบบฟอร์ม “สมาพันธ์เฮลธ์”
 • ประเภทบริการ “สินค้า&บริการ”
 • บริษัท กดลูกศรเลือก “สมาพันธ์เฮลธ์”
 • จากบัญชี ที่ท่านต้องการจ่ายออก
 • รหัสอ้างอิง “ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน”
 • กด “บันทึกแบบฟอร์มชำระเงิน”ด้านล่าง
 • กรุณาเลือกบัญชีเงินฝากที่ต้องการใช้ชำระเงิน
 • เลือกบัญชีผู้ให้บริการ “สมาพันธ์เฮลธ์”
 • ในช่องข้อมูลลูกค้า ระบุชื่อนามสกุลลูกค้า
 • หมายเลขลูกค้า (customer No. / Ref.1 ) “ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน”
 • หมายเลขอ้างอิง (REFERENCE NO./REF.2) “ใส่เลขที่อ้างอิง เช่น เลขที่บิล เป็นต้น”
 • ใส่จำนวนเงิน
 • เลือกหักบัญชีทันที กดปุ่มยืนยัน
 • เสร็จกระบวนการ
ธนาคารไทยพาณิชย์
 • เข้าใช้งาน SCB EASYNET
 • เลือก ชำระเงินและ e-Bill
 • ค่าสินค้าและบริการ
 • กด “เพิ่มรายชื่อผู้รับชำระ” ในช่อง บัญชีผู้ให้บริการ (Biller)
 • กด Add from Quick Search
 • ชื่อผู้ให้บริการ(Biller) “ สมาพันธ์” และกด Search จะชึ้นชื่อบริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด และเลขบัญชี ……… ให้กด + ที่มุมขวาเลขบัญชี
 • ชื่อเรียก “ใส่ชื่อสินค้าที่ท่านต้องการ”
 • ชื่อ-นามสกุลลูกค้า “ใส่ชื่อภาษาอังกฤษท่าน”
 • หมายเลขลูกค้า/REF.1 “ ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน”
 • หมายเลขอ้างอิง/REF.2 “ใส่เลขที่อ้างอิง เช่น เลขที่บิล เป็นต้น” กด Add และ Confirm เพื่อรับรหัส OTP ทาง SMS/ “ใส่รหัส OTP 6 หลัก” กด Activate
 • เลือก ชำระเงินและ e-Bill
 • ค่าสินค้าและบริการ
 • เลือกบัญชีเงินฝากที่ต้องการใช้ชำระเงิน
 • เลือก” บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด”ในช่องบัญชีผู้ให้บริการ (Biller)
 • ใส่จำนวนเงิน……
 • กด Next และ กด Next อีกครั้ง
 • “ใส่รหัส OTP 6 หลัก”ที่ได้มาใหม่
 • กด Confirm
 • เสร็จกระบวนการ
ธนาคารกรุงไทย
  • เข้าใช้บริการ KTB NETBANK

เลือก “ จ่ายบิลอื่นๆ”

 • ค้นหาโดย รหัสหน่วยงาน ใส่ “ 2 0 8 8 4” กด ENTER
 • กด + เลือก บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด (20884)
 • หมายเลขมือถือ “ ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน”
 • เลขใบกำกับภาษี “ใส่เลขที่อ้างอิง เช่น เลขที่บิล เป็นต้น”
 • ใส่จำนวนเงิน / เลือก “ต่อไป”
 • ใส่รหัสที่ได้รับทาง SMS หลัง TOP “………… ”
 • กด “ ยืนยัน “
 • เสร็จกระบวนการ
ธนาคารกรุงเทพ
  • เข้าใช้บริการ Bualuang I Banking

เลือก เมนูลัด “เพิ่มรายชื่อผู้รับชำระ”

 • ใส่รหัส “ SAMH ” ในช่อง ค้นหาจากรหัสบริษัท
 • ชื่อบริษัทผู้รับชำระ /กด “ค้นหา”
 • เลือก บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ “ ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน”
 • ชื่อย่อ“ใส่ SAMH ” /กด “ขั้นตอนต่อไป”
 • iBanking เพิ่มผู้รับชำระ OTP “ใส่เลขรหัสที่ได้รับทาง SMS ”
 • กด” ยืนยัน”
 • เลือก ชำระเงิน
 • เลือก เติมเงิน
 • ผู้รับชำระ “เลือก SAMH ”
 • เลือกบัญชีผู้ชำระเงิน ของท่าน
 • หมายเลขอ้างอิง(เลขที่อ้างอิง2) “ใส่เลขที่อ้างอิง เช่น เลขที่บิล เป็นต้น”
 • ใส่ตัวเลขยอดเงิน
 • กด ขั้นตอนต่อไป
 • กด ยืนยัน
 • เสร็จกระบวนการโอนเงิน
ธนาคารกสิกรไทย
 • เลือกแอพพลิเคชั่น K-Plus
 • เลือกจ่ายบิล / รายการใหม่ / เลือกบิลอื่น
 • เลือกชื่อบริษัท “สมาพันธ์เฮลธ์ ”
 • ช่องเลขที่อ้างอิง 1 “ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน”
 • ช่องเลขที่อ้างอิง 2 “ใส่เลขที่อ้างอิง เช่น เลขที่บิล เป็นต้น”
 • ใส่ตัวเลขยอดเงิน
 • กดจ่ายบิล
 • เสร็จกระบวนการโอนเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น SCBEASY
 • เลือกจ่ายบิล / ไปยัง
 • พิมพ์ “สมาพันธ์เฮลธ์” ในช่องผู้ให้บริการ
 • ช่องเลขที่อ้างอิง 1 “ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน”
 • ช่องเลขที่อ้างอิง 2 “ใส่เลขที่อ้างอิง เช่น เลขที่บิล เป็นต้น”
 • กดตกลง / ใส่ตัวเลขยอดเงิน / กดถัดไป
 • เสร็จกระบวนการโอนเงิน
ธนาคารกรุงไทย
 • ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น KTB netbank
 • เลือก จ่ายบิลอื่น
 • ใส่เลข Comp Code2 0 8 8 4
 • Ref.1“ ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน”
 • Ref.2″ใส่เลขที่อ้างอิง เช่น เลขที่บิล เป็นต้น”
 • ใส่ตัวเลขยอดเงิน / ต่อไป
 • รอธนาคารส่งรหัส TOP ไปให้
 • ใส่รหัส TOP ที่ได้รับจากธนาคาร
 • ยืนยัน
 • เสร็จกระบวนการโอนเงิน
ธนาคารกรุงเทพ
 • ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น Bualuang M Banking
 • เลือก จ่ายบิล / สินค้าและบริการ
 • เลือก ผู้ให้บริการ พิมพ์ CERVICE CODE : SAMH
 • Ref.1“ ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน”
 • Ref.2″ใส่เลขที่อ้างอิง เช่น เลขที่บิล เป็นต้น”
 • ใส่ตัวเลขยอดเงิน
 • ยืนยัน
 • เสร็จกระบวนการโอนเงิน

มีบริการ ณ. จุดบริการที่กำหนด

บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-555-618-9730