รู้จักกับวิตามิน ซี

วิตามินซีโดยทั่วไปจะอยู่ในรูป แอสคอร์บิค เอซิด ซึ่งมีความเป็นกรด ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร นอกจากนั้นยังอยู่ในเม็ดเลือดขาวได้ไม่นานก็จะถูกขับออกจากร่างกายภายใน 6-8 ชั่วโมง ต่างกับวิตามิน ซี ในฟอร์มเอสเตอร์ ที่อยู่ในรูป  “แคลเซียม แอสคอร์เบท วิธ เมตาบอไลต์” ที่ไม่มีความเป็นกรด นอกจากนี้ยังสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้รวดเร็วกว่าวิตามินซีทั่วไป และสามารถคงอยู่ในเม็ดเลือดขาวได้นานถึง 24 ชั่วโมง และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนานกว่า