ผลิตภัณฑ์ได้ลงทะเบียนการรับประกันจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว นับจากวันที่ผลิต ตามระยะเวลาที่ระบุหน้ากล่อง หากท่านต้องการปรับเวลารับประกัน เป็นนับจากวันที่ท่านซื้อ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ (www.samh.co.th/mys-benefits) โดยบันทึกหมายเลขเครื่อง S/N ที่ระบุบนเครื่องแล้วกดตกลง

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมเครื่องที่ผ่านการซ่อมแซมจากที่อื่นหรือถูกดัดแปลงไปจากมาตราฐานของโรงงานรวมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือการใช้งานก็ไม่ถูกต้อง

ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ รวมถึงลงทะเบียนรับประกันสินค้าหลังจาก เข้าสู่ระบบ  แต่หากท่านไม่ประสงค์สมัครสมาชิก สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การรับประกันสินค้าได้เลยที่นี่

 

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ / ตรวจสอบการรับประกัน