เครื่องตรวจน้ำตาล

เครื่องวัดความดัน

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ

แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า

เจลร้อนเย็นและอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน