เทคโนโลยีที่วัดไข้

Microlife มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการวัดไข้อยู่เสมอ หนึ่งในความสำเร็จได้แก่เทคโนโลยี GoldTemp, Antimicrobial และ 1 วินาที เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้ง 0% ปรอท, การทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ, และการทดสอบทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Microlife บริษัทให้การรับประกันตลอดอายุการใช้งาน (Lifetime Warranty) สำหรับที่วัดไข้แบบดิจิตอล และรับประกัน 2 ปี สำหรับที่วัดไข้แบบอินฟราเรด

เทคโนโลยีที่วัดไข้

Microlife มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการวัดไข้อยู่เสมอ หนึ่งในความสำเร็จได้แก่เทคโนโลยี GoldTemp Antimicrobial และ 1 วินาที เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้ง 0% ปรอท, การทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ, และการทดสอบทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจกับผลิตภัณฑ์ Microlife บริษัทให้การรับประกันตลอดอายุการใช้งาน (Lifetime Warranty) สำหรับที่วัดไข้แบบดิจิตอล และรับประกัน 2 ปี สำหรับที่วัดไข้แบบอินฟราเรด

นวัตกรรมเครื่องวัดอุณหภูมิแรกของโลก ที่มีการใช้โลหะผสมทองแดงในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคหลากหลายชนิด ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งให้ความปลอดภัยสูงและการป้องกันการติดเชื้อให้กับผู้ใช้

ปราศจากสารปรอท สารปรอทในเครื่องวัดอุณหภูมิได้ถูกห้ามอย่างเป็นทางการโดยสหภาพยุโรปในเดือนเมษายน 2552 เนื่องจากเป็นโลหะหนักที่มีพิษสูง Microlife ผลิตเทอร์โมมิเตอร์ไร้สารปรอทมาโดยตลอดเนื่องจากตระหนักถึงความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

เครื่องวัดอุณหภูมิไมโครไลฟ์ได้รับการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (Biocompatibility Test) เพื่อรับประกันว่าเครื่องวัดอุณหภูมิไม่เป็นอันตรายสำหรับผู้ใช้ วัสดุทั้งหมดของชิ้นส่วนที่นำมาใช้ในเครื่องวัดอุณหภูมิ Microlife สามารถเข้ากันได้ทางชีวภาพตามมาตรฐาน ISO 10993

Microlife มีเทคโนโลยีปลายทองคำ ได้รับสิทธิบัตร (EM Design 000168737)
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความไวต่อนิกเกิล หรือโลหะ

Microlife ได้พัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิทางหู และหน้าผากซึ่งใช้เทคโนโลยี “เรียลไทม์” เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรใหม่นี้ ช่วยให้มั่นใจถึงความถูกต้องแม่นยำ ภายใน 1 วินาที

ด้วยดีไซน์ที่ออกแบบมาให้ปลายโค้งงอได้ จึงเหมาะสำหรับการใช้กับเด็กและการใช้วัดอุณหภูมิผ่านทางทวารหนัก ซึ่งเป็นประเภทการวัดที่ต้องการความอ่อนโอนสูง โค้งงอได้ถึง 45 องศา

เทคโนโลยีที่วัดไข้

Microlife มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการวัดไข้อยู่เสมอ หนึ่งในความสำเร็จได้แก่เทคโนโลยี GoldTemp Antimicrobial และ 1 วินาที เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้ง 0% ปรอท, การทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ, และการทดสอบทางการแพทย์

นวัตกรรมเครื่องวัดอุณหภูมิแรกของโลก ที่มีการใช้โลหะผสมทองแดงในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคหลากหลายชนิด ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงและการป้องกันการติดเชื้อให้กับผู้ใช้

ปราศจากสารปรอทซึ่งเป็นโลหะหนักที่มีพิษสูง Microlife ผลิตเทอร์โมมิเตอร์ไร้สารปรอทมาโดยตลอดเนื่องจากตระหนักถึงความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ที่วัดไข้ไมโครไลฟ์ได้รับการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ เพื่อรับรองว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยส่วนประกอบทุกชิ้นของที่วัดไข้ Microlife ผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพตามมาตรฐาน ISO10993

Microlife มีเทคโนโลยีปลายทองคำ ได้รับสิทธิบัตร (EM Design 000168737) เหมาะสำหรับผู้ที่มีความไวต่อนิกเกิล หรือโลหะ

Microlife ได้พัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิทางหู และหน้าผากซึ่งใช้เทคโนโลยี “เรียลไทม์” เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรใหม่นี้ ช่วยให้มั่นใจถึงความถูกต้องแม่นยำ ภายใน 1 วินาที

ด้วยดีไซน์ที่ออกแบบมาให้ปลายโค้งงอได้ จึงเหมาะสำหรับการใช้กับเด็กและการใช้วัดอุณหภูมิผ่านทางทวารหนัก ซึ่งเป็นประเภทการวัดที่ต้องการความอ่อนโอนสูง โค้งงอได้ถึง 45 องศา

การทดสอบทางการแพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิ Microlife มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ (Evidence-Based Technology) ที่ผ่านมา Microlife ได้ลงทุนทรัพยากรและความพยายามมหาศาลในการพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยเป็นผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีสำหรับการตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย Microlife ได้ร่วมมือกับ Spital Dornbirn (โรงพยาบาล Dornbirn) ในออสเตรีย มีการศึกษาหลายครั้งในหน่วยแพทย์กุมารเวชศาสตร์เพื่อพิสูจน์ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ความถูกต้อง (Accuracy) และการใช้งานง่าย (Easy Handling) ของที่วัดไข้รุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนา โดย Microlife Infrared Thermometer ได้ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ในยุโรปเรียบร้อยแล้ว กลุ่มตัวอย่าง (Target group) ที่ทำการทดสอบประกอบด้วยเด็กอายุระหว่าง 0.5 ถึง 18 ปี

 

การทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ

เครื่องวัดอุณหภูมิไมโครไลฟ์ได้รับการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (Biocompatibiliity Test) เพื่อเป็นการรับรองว่าส่วนประกอบของเครื่องวัดอุณหภูมิของไมโครไลฟ์ทุกชิ้นไม่เป็นอันตรายสำหรับผู้บริโภค โดยวัสดุทั้งหมดของชิ้นส่วนที่นำมาใช้ในเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไมโครไลฟ์สามารถใช้งานร่วมกับวัสดุชีวภาพได้ตามมาตรฐานสากล ISO10993 

 

แหล่งที่มา : www.microlife.com

ช่องทางจัดจำหน่ายที่วัดไข้

ทดลองสินค้าได้แล้ววันนี้ที่เซ็นทรัล (Central Department Store)

 

 

นโยบายรับประกัน

ไมโครไลฟ์เชื่อมั่นว่า สินค้าทุกชิ้นที่ผู้บริโภคได้ซื้อจากบริษัทไป เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีความคงทนต่อการใช้งาน บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลผู้บริโภคทั้งนโยบายการรับประกันและบริการหลังการขาย โดยนโยบายการรับประกันสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่วัดไข้ของบริษัทครอบคุมทั้งที่วัดไข้อินฟราเรด 2 ปี และที่วัดไข้ดิจิตอลตลอดอายุการใช้งาน (Lifetime) ทั้งนี้ การรับประกันสินค้าและบริการหลังการขายทั้งหมดของ microlife thailand จะได้รับการดำเนินการผ่าน บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด

ที่วัดไข้อินฟราเรดประกันศูนย์

2

YEAR WARRANTY

ที่วัดไข้ดิจิทัลประกันศูนย์

Lifetime

WARRANTY