เทคโนโลยีเครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันของ Microlife มาพร้อมกับเทคโนโลยีระดับสากลได้แก่ เทคโนโลยี AFIB MAM PAD และ Gentle+ โดย Microlife ให้ความสำคัญต่อความแม่นยำของค่าที่วัดได้รวมทั้งความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นที่ตั้ง นั่นเป็นสาเหตุให้เครื่องวัดความดัน Microlife ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ทั้งกลุ่มผู้ใช้งานปกติและกลุ่มผู้ใช้พิเศษ นอกจากนี้ปลอกแขนของไมโครไลฟ์สามารถใช้ได้กับทุกคนในบ้านไม่ว่าจะแขนเล็กหรือใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์จาก Microlife บริษัทมีนโยบายการให้ระยะเวลาประกันตัวเครื่อง 5 ปี และประกันปลอกแขน 2 ปี

AFIBsens

เทคโนโลยี AFIB สามารถเตือนท่านให้รีบพบแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke Risk Prevention) และโรคหัวใจได้ โดยเทคโนโลยี AFIB ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของ Microlife ได้ผ่านการทดสอบทางการแพทย์โดยมีค่าความแม่นยำ 97-100%* ในการตรวจจับอาการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation) ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของผู้ที่เป็นหลอดเลือดในสมอง (Stroke)

อ่านเพิ่มเติม

PAD

เทคโนโลยี PAD ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของไมโครไลฟ์ สามารถเตือนท่านพบแพทย์ได้เมื่อตรวจจับการเต้นของหัวใจผิดปกติ (Pulse Arrhythmia) โดยระบบจะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติด้วยสัญลักษณ์ชีพจรPAD หากท่านพบสัญลักษณ์ชีพจรPAD ขึ้นบ่อยหลังการวัด (3-4 ครั้งภายใน 1 อาทิตย์) ให้ท่านรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดความผิดปกติของหัวใจ

อ่านเพิ่มเติม

MAM

การวัดค่าความดันที่บ้านโดยทั่วไป มักเกิดการเหวี่ยงของค่าที่วัดได้ เทคโนโลยี MAM เป็นเทคโนโลยีที่ให้ความแม่นยำสูงสุดในการวัดความดันโลหิต โดยทำการวิเคราะห์การวัดความดันโลหิตแบบต่อเนื่อง 3 ครั้ง และสรุปค่าที่สะท้อนค่าความดันจริงๆของคุณ ซึ่งเป็นค่าที่มีความสำคัญต่อการวินิฉัยของแพทย์ ทั้งนี้เทคโนโลยี MAM ไม่ใช่การเฉลี่ยค่าความดันเหมือนเครื่องวัดความดันทั่วไปที่ให้ความแม่นยำของค่าที่น้อยกว่า

อ่านเพิ่มเติม

Gentle+

เทคโนโลยี Gentle + เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยปรับอัตราการเพิ่มและลดของความดันในปลอกแขนให้ดียิ่งขึ้นด้วย Adaptive Pressure Control ซึ่งทำให้การวัดความดันแต่ละครั้งมีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิด Overinflation ที่ทำให้เกิดความเจ็บขณะวัดและค่าความดันที่สูงเกินไป

อ่านเพิ่มเติม

Clinically Validated

เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ได้ผ่านการทำ Clinically Validated หรือการทดสอบทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการทดสอบความแม่นยำของเครื่องวัดความดัน ทั้งนี้ไมโครไลฟ์ได้มาตรฐานว่าให้ค่าที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จากสถานบันต่างๆ และได้จดสิทธิบัตรกว่า 50 ฉบับ

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีเครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันของ Microlife มาพร้อมกับเทคโนโลยีระดับสากลได้แก่ เทคโนโลยี AFIB MAM PAD และ Gentle+ โดย Microlife ให้ความสำคัญต่อความแม่นยำของค่าที่วัดได้รวมทั้งความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นที่ตั้ง นั่นเป็นสาเหตุให้เครื่องวัดความดัน Microlife ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ทั้งกลุ่มผู้ใช้งานปกติและกลุ่มผู้ใช้พิเศษ

AFIBsens

เทคโนโลยี AFIB สามารถเตือนท่านให้รีบพบแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke Risk Prevention) และโรคหัวใจได้ โดยเทคโนโลยี AFIB ซึ่งเป็นสิทธิบัติของ Microlife ได้ผ่านการทดสอบทางการแพทย์โดยมีค่าความแม่นยำ 97-100%* ในการตรวจจับอาการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation) ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของผู้ที่เป็นหลอดเลือดในสมอง (Stroke)

อ่านเพิ่มเติม

PAD

เทคโนโลยี PAD ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของไมโครไลฟ์ สามารถเตือนท่านพบแพทย์ได้เมื่อตรวจจับการเต้นของหัวใจผิดปกติ (Pulse Arrhythmia) โดยระบบจะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติด้วยสัญลักษณ์ชีพจรPAD หากท่านพบสัญลักษณ์ชีพจรPAD ขึ้นบ่อยหลังการวัด (3-4 ครั้งภายใน 1 อาทิตย์) ให้ท่านรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดความผิดปกติของหัวใจ

อ่านเพิ่มเติม

MAM

การวัดค่าความดันที่บ้านโดยทั่วไป มักเกิดการเหวี่ยงของค่าที่วัดได้ เทคโนโลยี MAM เป็นเทคโนโลยีที่ให้ความแม่นยำสูงสุดในการวัดความดันโลหิต โดยทำการวิเคราะห์การวัดความดันโลหิตแบบต่อเนื่อง 3 ครั้ง และสรุปค่าที่สะท้อนค่าความดันจริงๆของคุณ ซึ่งเป็นค่าที่มีความสำคัญต่อการวินิฉัยของแพทย์ ทั้งนี้เทคโนโลยี MAM ไม่ใช่การเฉลี่ยค่าความดันเหมือนเครื่องวัดความดันทั่วไปที่ให้ความแม่นยำของค่าที่น้อยกว่า

อ่านเพิ่มเติม

Gentle+

เทคโนโลยี Gentle + เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยปรับอัตราการเพิ่มและลดของความดันในปลอกให้ดียิ่งขึ้นด้วย Adaptive Pressure Control ซึ่งทำให้การวัดความดันแต่ละครั้งมีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิด Overinflation ที่ทำให้เกิดความเจ็บขณะวัดและค่าความดันที่สูงเกินไป

อ่านเพิ่มเติม

Clinically Validated

เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ได้ผ่านการทำ Clinically Validated หรือการทดสอบทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการทดสอบความแม่นยำของเครื่องวัดความดัน ทั้งนี้ไมโครไลฟ์ได้มาตราฐานว่าให้ค่าที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จากสถานบันต่างๆ และได้จดสิทธิบัตรกว่า 50 ฉบับ

อ่านเพิ่มเติม

การทดสอบทางการแพทย์

เครื่องวัดความดันที่จะจำหน่ายออกสู่ตลาด หากคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งแล้ว จะต้องผ่านการทำ Clinical validation หรือ การทดสอบทางการแพทย์ก่อนจัดจำหน่าย การทดสอบทางการแพทย์นอกเหนือจากเป็นการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานแล้ว ยังเป็นการทดสอบความแม่นยำของเครื่องซึ่งมีความสำคัญอย่างสูงสำหรับเครื่องมือที่ใช้วัดค่าที่มีความสำคัญต่อการวินิจฉัยโรค เช่น ค่าความดัน ค่าน้ำตาล ทั้งนี้ การทดสอบทางการแพทย์มีหลากหลายเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งหลากหลายกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้งานปกติ และกลุ่มผู้ใช้งานพิเศษ อันได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย อาการความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ เด็ก และคนแก่ ซึ่งมีค่าความดันต่างจากกลุ่มผู้ใช้งานปกติ การเลือกซื้อเครื่องวัดความดันจึงไม่ควรดูแต่เพียงว่าเครื่องวัดความดันนั้นผ่านการทดสอบทางการแพทย์แล้ว แต่ต้องดูว่าเครื่องวัดความดันนั้นผ่านการทดสอบทางการแพทย์อะไร

อ่านเพิ่มเติม

ภาวะหัวใจสั่นพริ้วคืออะไร (Atrial Fibrillation)

 

เทคโนโลยี AFIB กับอาการ Stroke

Nice Guidance (2013)
– ตีพิมพ์ว่าเทคโนโลยี Afib ใน watch BP สามารถ ตรวจจับ Atrial Filbrillation (AF) ได้ และช่วยลดโอกาสในการเป็น stroke เหมาะสำหรับผู้ที่มีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูง ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง และสำหรับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

Expert Review Medical Devices (2012)
– AF พบในประชากร 1-2% แต่โอกาสการเป็น AF จะเพิ่มขึ้นเมี่ออายุมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้นเป็น 5% ในกลุ่มที่อายุมากกว่า 65 ปี และ เพิ่มเป็น 14% ในกลุ่มที่อายุ 85 ปีขึ้นไป
– การตรวจจับ AF ด้วยเครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ หากพบ Afib 2 หรือ 3 ครั้งจากการวัด 3 ครั้งแสดงว่ามีความเสี่ยงในการเป็น AF เมื่อเทียบกับ EKG แล้วเครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์มี sensitivity 97% และ specificity 97%

American Journal of Hypertension (2009)
– การตรวจจับ AF ด้วยเครื่องวัดความดัน Microlife
– มากกว่า 10% ของผู้ที่เป็น stroke เกิดจาก AF ที่ไม่แสดงอาการ (Stroke คือ โรคเส้นเลือดในสมองอุดตัน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรค AF ซึ่งนำไปสู่โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตได้)
– การ screen AF สามารถระบุความเสี่ยงในการเป็น AF ได้ ดังนั้นการตรวจจับ AF ในขณะวัดความดันจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและทำการตรวจวัดความดันที่บ้าน ซึ่งทางสมาคม Stroke แห่งชาติ แนะนำว่าการตรวจจับ AF ที่บ้านสามารถทำได้โดยการตรวจจับภาวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ
– จากการศึกษาพบว่าเครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์สามารถช่วยในการป้องกันการเป็น Stroke ในกลุ่มผู้ใช้งานได้กว่า 1000 ราย นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการตรวจจับด้วยเครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ยังต่ำกว่าการตรวจวัดด้วยเครื่อง EKG ที่โรงพยาบาลอีกด้วย

Journal of Human Hypertension (2009)
– AF เป็นภาวะการเต้นของหัวใจที่ในระยะยาวจะพัฒนาไปสู่โรคเส้นเลือดในสมอง หรือ Stroke โดย 1 ใน 6 ของผู้ที่เป็น AF มีโอกาสเป็น Stroke แต่เนื่องจากผู้ป่วย AF โดยมากไม่แสดงอาการ จึงทำให้พบว่าผู้ป่วย Stroke มักเป็น AF ในระยะเริ่มแรกด้วย ดังนั้นจึงมีการพยายามศึกษาเพื่อตรวจจับ AF ในระยะเริ่มต้น เพื่อกันการการเป็น Stoke ของผู้ป่วยที่เกิดจาก AF
– เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์สามารถ Tcreen AF เบื้องต้นได้โดยการตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติและประมวลผลว่าความเสี่ยงถึง Threshold หรือยัง จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่าเครื่องสามารถตรวจจับ AF ได้จึงป้องกันการเกิด Stroke ได้ เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ให้ผลที่ใกล้เคียงกับการทำ EKG มาก จากการวัดค่า 3 ครั้ง หากพบ 2 หรือ 3 ครั้งแสดงว่ามีความเสี่ยงในการเป็น AF (มี Sensitivity 100% และ Secificity 89%)

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ทดลองสินค้าได้แล้ววันนี้ที่เซ็นทรัล (Central Department Store)

นโยบายรับประกัน

ไมโครไลฟ์เชื่อมั่นว่า สินค้าทุกชิ้นที่ผู้บริโภคได้ซื้อจากบริษัทไป เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีความคงทนต่อการใช้งาน บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลผู้บริโภคทั้งนโยบายการรับประกันและบริการหลังการขาย โดยนโยบายการรับประกันสินค้ากลุ่มเครื่องวัดความดันของบริษัทครอบคลุมทั้งตัวเครื่อง ปลอกแขน และอแดปเตอร์ ทั้งนี้ การรับประกันสินค้าและบริการหลังการขายทั้งหมดของ microlife thailand จะได้รับการดำเนินการผ่าน บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด

ตัวเครื่องประกันศูนย์

5

YEAR WARRANTY

ปลอกแขนประกันศูนย์

2

YEAR WARRANTY

อะแดปเตอร์ประกันศูนย์

1

YEAR WARRANTY