เทคโนโลยีเครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันของ Microlife มาพร้อมกับเทคโนโลยีระดับสากลได้แก่ เทคโนโลยี AFIB MAM PAD และ Gentle+ โดย Microlife ให้ความสำคัญต่อความแม่นยำของค่าที่วัดได้รวมทั้งความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นที่ตั้ง นั่นเป็นสาเหตุให้เครื่องวัดความดัน Microlife ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ทั้งกลุ่มผู้ใช้งานปกติและกลุ่มผู้ใช้พิเศษ นอกจากนี้ปลอกแขนของไมโครไลฟ์สามารถใช้ได้กับทุกคนในบ้านไม่ว่าจะแขนเล็กหรือใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์จาก Microlife บริษัทมีนโยบายการให้ระยะเวลาประกันตัวเครื่อง 5 ปี และประกันปลอกแขน 2 ปี

AFIBsens

เทคโนโลยี AFIB สามารถเตือนท่านให้รีบพบแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke Risk Prevention) และโรคหัวใจได้ โดยเทคโนโลยี AFIB ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของ Microlife ได้ผ่านการทดสอบทางการแพทย์โดยมีค่าความแม่นยำ 97-100%* ในการตรวจจับอาการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation) ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของผู้ที่เป็นหลอดเลือดในสมอง (Stroke)

อ่านเพิ่มเติม

PAD

เทคโนโลยี PAD ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของไมโครไลฟ์ สามารถเตือนท่านพบแพทย์ได้เมื่อตรวจจับการเต้นของหัวใจผิดปกติ (Pulse Arrhythmia) โดยระบบจะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติด้วยสัญลักษณ์ชีพจรPAD หากท่านพบสัญลักษณ์ชีพจรPAD ขึ้นบ่อยหลังการวัด (3-4 ครั้งภายใน 1 อาทิตย์) ให้ท่านรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดความผิดปกติของหัวใจ

อ่านเพิ่มเติม

MAM

การวัดค่าความดันที่บ้านโดยทั่วไป มักเกิดการเหวี่ยงของค่าที่วัดได้ เทคโนโลยี MAM เป็นเทคโนโลยีที่ให้ความแม่นยำสูงสุดในการวัดความดันโลหิต โดยทำการวิเคราะห์การวัดความดันโลหิตแบบต่อเนื่อง 3 ครั้ง และสรุปค่าที่สะท้อนค่าความดันจริงๆของคุณ ซึ่งเป็นค่าที่มีความสำคัญต่อการวินิฉัยของแพทย์ ทั้งนี้เทคโนโลยี MAM ไม่ใช่การเฉลี่ยค่าความดันเหมือนเครื่องวัดความดันทั่วไปที่ให้ความแม่นยำของค่าที่น้อยกว่า

อ่านเพิ่มเติม

Gentle+

เทคโนโลยี Gentle + เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยปรับอัตราการเพิ่มและลดของความดันในปลอกแขนให้ดียิ่งขึ้นด้วย Adaptive Pressure Control ซึ่งทำให้การวัดความดันแต่ละครั้งมีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิด Overinflation ที่ทำให้เกิดความเจ็บขณะวัดและค่าความดันที่สูงเกินไป

อ่านเพิ่มเติม

Clinically Validated

เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ได้ผ่านการทำ Clinically Validated หรือการทดสอบทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการทดสอบความแม่นยำของเครื่องวัดความดัน ทั้งนี้ไมโครไลฟ์ได้มาตรฐานว่าให้ค่าที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จากสถานบันต่างๆ และได้จดสิทธิบัตรกว่า 50 ฉบับ

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีเครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันของ Microlife มาพร้อมกับเทคโนโลยีระดับสากลได้แก่ เทคโนโลยี AFIB MAM PAD และ Gentle+ โดย Microlife ให้ความสำคัญต่อความแม่นยำของค่าที่วัดได้รวมทั้งความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นที่ตั้ง นั่นเป็นสาเหตุให้เครื่องวัดความดัน Microlife ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ทั้งกลุ่มผู้ใช้งานปกติและกลุ่มผู้ใช้พิเศษ

AFIBsens

เทคโนโลยี AFIB สามารถเตือนท่านให้รีบพบแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke Risk Prevention) และโรคหัวใจได้ โดยเทคโนโลยี AFIB ซึ่งเป็นสิทธิบัติของ Microlife ได้ผ่านการทดสอบทางการแพทย์โดยมีค่าความแม่นยำ 97-100%* ในการตรวจจับอาการผิดปกติของหัวใจห้องบน (Atrial Fibrillation) ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของผู้ที่เป็นหลอดเลือดในสมอง (Stroke)

อ่านเพิ่มเติม

PAD

เทคโนโลยี PAD ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของไมโครไลฟ์ สามารถเตือนท่านพบแพทย์ได้เมื่อตรวจจับการเต้นของหัวใจผิดปกติ (Pulse Arrhythmia) โดยระบบจะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติด้วยสัญลักษณ์ชีพจรPAD หากท่านพบสัญลักษณ์ชีพจรPAD ขึ้นบ่อยหลังการวัด (3-4 ครั้งภายใน 1 อาทิตย์) ให้ท่านรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดความผิดปกติของหัวใจ

อ่านเพิ่มเติม

MAM

การวัดค่าความดันที่บ้านโดยทั่วไป มักเกิดการเหวี่ยงของค่าที่วัดได้ เทคโนโลยี MAM เป็นเทคโนโลยีที่ให้ความแม่นยำสูงสุดในการวัดความดันโลหิต โดยทำการวิเคราะห์การวัดความดันโลหิตแบบต่อเนื่อง 3 ครั้ง และสรุปค่าที่สะท้อนค่าความดันจริงๆของคุณ ซึ่งเป็นค่าที่มีความสำคัญต่อการวินิฉัยของแพทย์ ทั้งนี้เทคโนโลยี MAM ไม่ใช่การเฉลี่ยค่าความดันเหมือนเครื่องวัดความดันทั่วไปที่ให้ความแม่นยำของค่าที่น้อยกว่า

อ่านเพิ่มเติม

Gentle+

เทคโนโลยี Gentle + เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยปรับอัตราการเพิ่มและลดของความดันในปลอกให้ดียิ่งขึ้นด้วย Adaptive Pressure Control ซึ่งทำให้การวัดความดันแต่ละครั้งมีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดการเกิด Overinflation ที่ทำให้เกิดความเจ็บขณะวัดและค่าความดันที่สูงเกินไป

อ่านเพิ่มเติม

Clinically Validated

เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ได้ผ่านการทำ Clinically Validated หรือการทดสอบทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการทดสอบความแม่นยำของเครื่องวัดความดัน ทั้งนี้ไมโครไลฟ์ได้มาตราฐานว่าให้ค่าที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จากสถานบันต่างๆ และได้จดสิทธิบัตรกว่า 50 ฉบับ

อ่านเพิ่มเติม

Clinical Validation

เครื่องวัดความดันที่จะจำหน่ายออกสู่ตลาด หากคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งแล้ว จะต้องผ่านการทำ Clinical validation หรือ การทดสอบทางการแพทย์ก่อนจัดจำหน่าย การทดสอบทางการแพทย์นอกเหนือจากเป็นการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานแล้ว ยังเป็นการทดสอบความแม่นยำของเครื่องซึ่งมีความสำคัญอย่างสูงสำหรับเครื่องมือที่ใช้วัดค่าที่มีความสำคัญต่อการวินิจฉัยโรค เช่น ค่าความดัน ค่าน้ำตาล ทั้งนี้ การทดสอบทางการแพทย์มีหลากหลายเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งหลากหลายกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้งานปกติ และกลุ่มผู้ใช้งานพิเศษ อันได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย อาการความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ เด็ก และคนแก่ ซึ่งมีค่าความดันต่างจากกลุ่มผู้ใช้งานปกติ การเลือกซื้อเครื่องวัดความดันจึงไม่ควรดูแต่เพียงว่าเครื่องวัดความดันนั้นผ่านการทดสอบทางการแพทย์แล้ว แต่ต้องดูว่าเครื่องวัดความดันนั้นผ่านการทดสอบทางการแพทย์อะไร

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายรับประกัน

ไมโครไลฟ์เชื่อมั่นว่า สินค้าทุกชิ้นที่ผู้บริโภคได้ซื้อจากบริษัทไป เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีความคงทนต่อการใช้งาน บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลผู้บริโภคทั้งนโยบายการรับประกันและบริการหลังการขาย โดยนโยบายการรับประกันสินค้ากลุ่มเครื่องวัดความดันของบริษัทครอบคลุมทั้งตัวเครื่อง ปลอกแขน และอแดปเตอร์ ทั้งนี้ การรับประกันสินค้าและบริการหลังการขายทั้งหมดของ microlife thailand จะได้รับการดำเนินการผ่าน บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด

ตัวเครื่องประกันศูนย์

5

YEAR WARRANTY

ปลอกแขนประกันศูนย์

2

YEAR WARRANTY

อะแดปเตอร์ประกันศูนย์

1

YEAR WARRANTY

เทคโนโลยี AFIB กับอาการ Stroke

ช่องทางการจัดจำหน่าย