ความดันโลหิตสูง เพชฌฆาตเงียบ

โรคความดันโลหิตสูง คือ ภาวะที่มีระดับความดันโลหิตสูงเรื้อรัง มีค่าตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ผู้คนจำนวนมากมีภาวะความดันดันโลหิตสูงโดยที่ไม่ทราบว่าตนเองมีภาวะนี้ เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่ค่อยปรากฏอาการที่ชัดเจนในช่วงแรก แต่เมื่อปล่อยนานไปโดยไม่ได้รับการดูแลรักษา แรงดันในหลอดเลือดที่สูงจะไปทำลายผนังหลอดเลือดและอวัยวะที่สำคัญทั่วร่างกาย จึงเรียกโรคนี้กันว่า “เพชฌฆาตเงียบ”

การรักษาความดันโลหิตมีความสำคัญอย่างยิ่ง และต้องทำต่อเนื่อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงที่อาจเกิดตามมา จึงควรใส่ใจในการควบคุมความดันโลหิตของตัวคุณตั้งแต่วันนี้ นอกเหนือจากการวัดความดันโลหิตสูงและการให้ยาแล้ว โรคความดันโลหิตสูงมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องมาพิจารณาร่วมและดูแลไปพร้อมๆกัน รวมทั้งผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงยังต้องทำความเข้าใจ และใส่ใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างด้วย เพื่อป้องช่วยกันป้องกันโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากความดันโลหิตสูง เช่นโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคไต

ความดันโลหิตสูง ในผู้สูงอายุเสี่ยงโรคหัวใจ

จริงอยู่ที่ว่าความดันโลหิตมักจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อคนเราอายุ มากขึ้น แต่ก็ใช่ว่าคุณควรจะนิ่งนอนใจ ทั้งนี้เพราะหลอดเลือด มักสูญเสียความยืดหยุ่นไปตามวัย และการที่ผนังหลอดเลือดเริ่มแข็งขึ้น หมายความว่าหัวใจต้องสูบฉีดเลือดหนักขึ้นเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมประสิทธิภาพลง ขณะที่ผนังหลอดเลือดต้อง รับแรงกระทำมากขึ้นจากการที่หัวใจสูบฉีดแรง ผนังหลอดเลือดจึงถูก ทำลายและมีไขมันมาเกาะได้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง ความดันโลหิตสูงจึงเป็น ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหลอดเลือดสมอง

ภาวะหัวใจสั่นพริ้ว (AFIB) คืออะไร

โรคหัวใจชนิดหนึ่งที่หัวใจห้องบนเต้นพริ้ว ไม่ผลักดันเลือดลงมาห้องล่างตามปกติ และมักจะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจห้องล่างเร็วผิดปกติ เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่พบบ่อยที่สุดในผู้ใหญ่ ในคนปกติอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่ 60-100 ครั้งต่อนาที และเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอ หัวใจห้องบนและล่างทำงานสัมพันธ์กัน อัตราการเต้นของหัวใจห้องล่างในภาวะนี้อาจต่ำกว่าปกติ อยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือ เร็วผิดปกติ ในภาวะนี้หัวใจห้องบนและล่างทำงานไม่สัมพันธ์กัน เราทุกคนสามารถวัดการเต้นของหัวใจได้จากการจับชีพจรที่ข้อมือหรือที่คอ ในผู้ป่วยที่มีภาวะนี้เวลาที่จับชีพจรจะพบว่าอัตราการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอและมักจะเร็วผิดปกติ

ภาวะหัวใจสั่นพริ้วพบได้ช่วงวัย โดยเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละรายดังนี้

• ความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด เช่น มีผนังหัวใจหนามาก ผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่อายุน้อย ๆ มักมีสาเหตุมาจากความผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิด
• ความผิดปกติทางร่างกายที่มีผลต่อการทำงานของหัวใจ อาทิ เบาหวานความดันโลหิต ไขมันในเลือด หลอดเลือดหัวใจตีบ ความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ซึ่งมักพบในผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุ
• อาหารบางอย่าง เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม ช็อกโกแลต
• ยารักษาโรคบางชนิด อาทิ ยาที่มีส่วนประกอบของแอมเฟตามีน ยารักษาโรคหอบหืด
• ความผิดปกติอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ อาทิ ภาวะต่อม ไทรอยด์ทำงานผิดปกติ อิเล็กโทรไลต์ในร่างกายผิดปกติ เช่น แมกนีเซียม โพแทสเซียม เป็นต้น
• ความเครียดและความวิตกกังวล

รู้ก่อนเป็น…คือทางรอด

ภาวะหัวใจสั่นพริ้วที่ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่กำเนิดนั้น สามารถป้องกัน ได้ด้วยการหมั่นดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เข้ารับการตรวจร่างกาย หรือใช้เครื่องวัดความดันที่สามารถตรวจจับค่า AFIB (ภาวะหัวใจสั่นพริ้ว) อย่างเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความผิดปกติ และถ้าเมื่อไรที่มีอาการผิดปกติ อาทิ ใจสั่น หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ มีอาการเหนื่อย เจ็บหน้าอก หน้ามืด เป็นลม หรือ รู้สึกได้ว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะ ควรรีบเข้าพบแพทย์เพื่อวินัจฉัย และทำการรักษาก่อนที่จะสายเกินไป

วิดิโอนี้แสดงให้เห็นถึงภาวะหัวใจสั่นพริ้ว และโรคหลอดเลือดในสมอง
วัดความดัน รู้ทันโรค…คือทางรอด

การแปลผลค่าความดัน

เครื่องวัดความดัน, เครื่องวัดความดัน microlife รุ่น BP 3MS1-4K

Microlife BP 3MS1-4K AFIB

เครื่องวัดความดันโลหิตระบบอัตโนมัติ
ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีตรวจจับภาวะหัวใจสั่นพริ้ว (AFIB)

Microlife BP A6 BT

เครื่องวัดความดันโลหิตระบบอัตโนมัติ
ที่มาพร้อมกับระบบ Bluetooth® และเทคโนโลยีตรวจจับภาวะหัวใจสั่นพริ้ว (AFIB)