โรคเส้นเลือดในสมองแตกจากภาวะความดันโลหิตสูง

โรคเส้นเลือดในสมองแตกอีกหนึ่งโรคที่เกิดจากที่ร่างกายมีความดันสูง เป็นภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบตัน, อุดตัน จนหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลายจนทำให้การทำงานของสมองหยุดไปอาการของโรคเส้นเลือดในสมองถือว่ามีความรุนแรงมาก และต้องได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีไม่เช่นนั้นอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งเส้นเลือดในสมองแตกนั้นเป็นสาเหตุของอาการอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ ผู้ป่วยจึงต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด

เครื่องวัดความดันโลหิต ไมโครไลฟ์ มาพร้อมเทคโนโลยีการตรวจจับ Atrial Fibrillation (AF หรือ Afib) เทคโนโลยีลิขสิทธ์เฉพาะของไมโครไลฟ์ ที่มี่จำเพราะเจาะจงในการตรวจจับและความแม่นยำสูง ช่วยตรวจหาภาวะ การเกิดโรคเส้นเลือดในสมองอุดตัน หรือ อาการสโตร์ และตรวจวัดความดันของเลือด ได้รับความนิยมมากในต่างประเทศและแนะนำให้ใช้พร้อมทั้งมีติดไว้เป็นเครื่องใช้สามัญประจำบ้าน

เครื่องวัดความดันโลหิตไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3MS1-4K

  • ช่วยให้คุณสามารถวัดความดันโลหิตและตรวจภาวะ AF ได้ในเวลาเดียวกัน
  • 22-42 cm Cuff คัพเดียวใช้ได้ทั้งครอบครัว
  • AFIB technology เทคโนโลยีการตรวจวัดภาวะการเต้นของหัวใจห้องบนผิดปกติ
  • MAM technology แสดงค่าเฉลี่ยในการวัดแต่ละครั้ง
  • PC connectivity เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บผลการตรวจวัดความดัน
  • Memroty สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังพร้อมวันเวลาได้บันทึกข้อมูลการวัดได้ 200 ครั้ง

สอบถาม / สั่งซื้อ

Clinical validation คืออะไร

เครื่องวัดความดันที่จะจำหน่ายออกสู่ตลาด ต้องผ่านการทำ Clinical validation ก่อน เพราะเป็นการทดสอบความแม่นยำของเครื่อง กับการใช้จริงของคนที่มีความหลากหลายทาง ค่าความดันโลหิต อายุ เพศ และโรคที่เป็น เกณฑ์การทดสอบแต่ละมาตรฐานมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

“สมาพันธ์เฮลธ์” โหนกระแส IoT ผนึกกำลังรพ.จุฬา/CT ASIA ลดเสี่ยง STROKE

อ่านเพิ่มเติม

โรคความดันโลหิตสูง ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดและหัวใจ

อ่านเพิ่มเติม

Afib ช่วยลดโอกาสในการเป็น Stroke

อ่านเพิ่มเติม

โรคความดันโลหิตสูง

อ่านเพิ่มเติม