แนวทางการดูแลสุขภาพที่บ้าน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipnonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิต เป็นโรคที่ไม่ค่อยแสดงอาการทำให้โรคนี้ ถูกเรียกว่าเป็น “ ฆาตกรเงียบ ” ที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่าง ไม่ทันระวังตัว

ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว

คือภาวะที่มีการกระตุ้นของหัวใจหัองบนแบบกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบทำให้การบีบตัวของหัวใจห้องบนเสียไป ส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วและไม่สม่ำเสมอโดยผลแทรกซ้อนของภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว คือ ทำให้เลือดหมุนวนค้างในหัวใจห้องบน จนอาจเกิดลิ่มเลือดหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมอง

อุณหภูมิร่างกาย

เปรียบเสมือนค่าที่ตรวจจับความผิดปกติของร่างกาย เพราะเมื่อรางกายมีความผิดปกติเกิดขึ้นระบบภูมิคุ้มกันจะตอบโต้สิ่งผิดปกตินั้น กลไกการตอบโต้ดังกล่าวจะทำให้อุณหภูมิ่ของร่างกายสูงขึ้น ทำให้เป็นไข้ ตัวร้อน

วัดออกซิเจนในเลือด

การวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด สามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว โดยค่าปกติจะอยู่ที่ 95-100%

ระดับน้ำตาลในเลือด

โรคเบาหวานมักไม่แสดงอาการเตือนให้เห็นจนกว่าจะเกิด โรคแทรกซ้อนขึ้น และเมื่อผู้ป่วยไปตรวจโรคแทรกซ่อนจึง พบโรคเบาหวานโดยบังเอิญ

อาการปวด

อาการปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อ เป็นสัญญาณเตือนถึง
ความผิดปกติจากร่างกายที่อาจเกิดได้จากหลากหลาย
ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานกล้ามเนื้อไม่ถูกต้อง ใช้งานกล้ามเนื้อหนักมากเกินไป 

ทำไมต้องวัดความดันที่บ้าน ?

การตรวจเช็คค่าสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นตัวช่วยในการตรวจเช็คค่าความดันที่แท้จริงในกลุ่มที่มีภาวะ White coat hypertension หรือภาวะความดันโลหิตสูง เพราะกลัวชุดสีขาวของแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์ ทําให้ค่าความดันโลหิตจากวัดที่โรงพยาบาลสูงกว่าการวัดที่บ้าน พบใน 30 – 40% ของคนไข้

อ่านต่อ

“This magical, marvelous food on our plate, this sustenance we absorb, has a story to tell. It has a journey.”

ติดต่อเราได้ที่