Glucochek Easy Pro Test Strip
มี 2 ขนาด : 25 ชิ้น /  50 ชิ้น

แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด กลูโคเช็ค อีซี่โปร สำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวาน หรือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

  • GDH – FAD with HIC Technology (Hematocrit Inteference Correction)  สามารถตรวจจับการรบกวนและชดเชยค่าที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวัด
  • หลังจากเจาะเลือด เพียงนำปลายแถบทดสอบไปแตะที่หยดเลือด เลือดจะถูกดูดเข้าไปในแถบเองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องป้ายเลือด (Spread)

วิธีใช้งาน