กลูโคเช็ค อีซี่ โปร
เครื่องตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด

เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดให้คุณสามารถใช้งานได้ง่ายด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่นการบันทึกค่าน้ำตาลทั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังรับประทานอาหาร การแสดงสัญลักษณ์ระดับน้ำตาล ตั้งเตือนการวัด 4 ครั้ง บันทึกค่าน้ำตาลได้สูงสุดถึง 1000 ครั้ง และแสดงค่าเฉลี่ยที่วัดได้พร้อมวันและเวลา

 

คุณสมบัติเครื่องตรวจน้ำตาล
สำหรับผู้มีภาวะเบาหวาน

วัดตาลตาลในเลือดง่าย

 

อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำตาล

SET Glucochek Easy Pro

ชุดเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

Glucochek Easy Pro Test Strip

แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

Glucochek Easy Pro Lancet

เข็มเจาะเลือด