Category Archives: บทความ

ระดับน้ำตาลในเลือด

โรคเบาหวานมักไม่แสดงอาการเตือนให้เห็นจนกว่าจะเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้น และเมื่อผู้ป่วยไปตรวจโรคแทรกซ้อนจึงพบโรคเบาหวานโดยบังเอิญโรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ ร่างกายจะไม่สามารถ นำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น โดยในระยะยาวจะส่งผลให้เกิดการทำลายหลอดเลือด และนำไปสู่ภาวะแทรกซ่อนที่รุนแรงมากขึ้น เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองภาวะแทรกซ่อนทางตา ไต หรือเส้นประสาทส่วนปลายที่พบบ่อยที่สุด คือ ภาวะแทรกซ่อนทางตาอาการของเบาหวาน ปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืน กระหายนํ้า – อ่อนเพลีย และนํ้าหนักลด หิวบ่อย รับประทานมากขึ้น คันตามตัว ติดเชื้อได้ง่าย เป็นเชื้อรา ตกขาวบ่อย ตาพร่า เห็นภาพไม่ชัด เห็นภาพซ้อน ปลายมือ ปลายเท้าชา เนื่องจากปลายประสาทเสื่อม เบาหวาน vs ภาวะก่อนเบาหวาน เบาหวานเป็นโรคทางเมตาบอลิซึม ที่ระดับนํ้าตาลในเลือดสูงเนื่องจากตับอ่อนสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้น้อย ไม่เพียงพอต้อความต้องการ (อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อนทําหน้าที่ช่วยนํานํ้าตาลเข้าสู่เซลล์ของร่างกาย เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานในการดํารงชีวิต) หรือเกิดจากความผิดปกติของการนํานํ้าตาลไปใช้เป็นพลังงานได้น้อยลงเนื่องจากเซลล์ตอสนองต่ออินซูลินได้ไม่ดี (ภาวะดื้ออินซูลิน) ทําให้นํ้าตาลในเลือดสูงขึ้นและทําลายอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายให้เสื่อมลงเมื่อตรวจวัดระดับนํ้าตาล (เวลาตรวจเจาะเลือดต้องงดอาหาร) ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ 126 mg/dL โดยตรวจ 2 ครั้ง ต่างวันกันก็วินิจฉัยได้ว่าเป็นเบาหวาน โดยไม่ต้องรอให้มีอาการ แต่ในรายที่มีอาการแล้ว […]

อุณหภูมิร่างกาย

เปรียบเสมือนค่าที่ตรวจจับความผิดปกติของร่างกายเพราะเมื่อร่างกายมีความผิดปกติเกิดขึ้นระบบภูมิคุ้มกันจะตอบโต้สิ่งผิดปกตินั้น กลไกการตอบโต้ดังกล่าวจะทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น ทำให้เป็นไข้ ตัวร้อน เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์สามัญที่ควรมีติดไว้ทุกบ้าน ช่วยตรวจจับความผิดปกติของร่างกาย นอกจากนี้อาจเสริมที่ตัดแบ่งเม็ดยา ตลับใส่ยา รวมถึงแผ่นเจลประคบร้อนเย็น ในตู้ยาสามัญประจำบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เมื่อร่างกายมีความผิดปกติเกิดขึ้น เมื่อเราไม่สบายหรือได้รับเชื้อโรคการทํางานของสมองส่วน Hypothalamus จะทํางานผิดปกติ ทําให้ร่างกายไม่สามารถรักษาสมดุลความร้อนที่เกิดขึ้นกับการลดความร้อนของร่างกายได้ ทําให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น และเป็นไข้นั่นเอง บริเวณการวัดอุณหภูมิของร่างกายสามารถวัดได้หลายบริเวณ เช่นวัดทางรักแร้ ปาก ช่องหู หรือทวารหนัก ซึ่งค่าที่ได้จากการวัดในแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยโดยอุณหภูมิในแต่ละบริเวณของร่างกายที่จัดว่าเป็นไข้ คือ อุณหภูมิที่วัดทางหู > 5 องศา อุณหภูมิที่วัดทางปาก > 5 องศา อุณหภูมิที่วัดทางทวารหนัก > 8 องศา อุณหภูมิที่วัดทางรักแร้ > 2 องศา การมีเทคโนโลยีที่ช่วยแปลผลตามประเภทการวัด จึงช่วยอํานวยความสะดวกในการแปลผลค่าอุณหภูมิให้กับผู้ใช้งานการวัดอุณหภูมิโดยไม่ต้องสัมผัสด้วยอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ได้รับความนิยมมากขึ้นทุกวัน เช่นเดียวกับความคุ้นเคยในการวัดอุณหภูมิด้วยตัวเอง การวัดอุณหภูมิทางหน้าผากเป็นการวัดอุณหภูมิภายนอกผ่านอากาศ ดังนั้น ระยะห่างที่เหมาะสมในการวัดค่าจึงมีความสําคัญมากเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง ดังนั้นการมีเทคโนโลยีบอกระยะห้างที่เหมาะสมจึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานและเพิ่มความสะดวกในการวัดไปอีกขั้น

ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว (Atrial Fibrillation) คืออะไร

ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว (Atrial Fibrillation หรือ AF) คือภาวะที่มีการกระตุนของหัวใจห้องบนแบบกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบทำให้การบีบตัวของหัวใจห้องบนเสียไป ส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วและไม่สม่ำเสมอโดยผลแทรกซ่อนของภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว คือ ทำให้เลือดหมุนวนค้างในหัวใจห้องบน จนอาจก่อให้เกิดลิ่มเลือดหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมอง (โรคหลอดเลือดสมอง) โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke คืออะไร? คือ ภาวะที่ทำให้เซลล์สมองถูกทำลาย ซึ่งมีสาเหตุจากหลอดเลือดสมองตีบ อุดตันหรือแตก ทำให้ขัดขวางการลำเลียงเลือดซึ่งนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์สมองส่งผลให้สมองสูญเสียการทำหน้าที่จนเกิดอาการของอัมพฤกษ์-อัมพาต หรือร้ายแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วมากกว่าครึ่งไม่มีอาการโดยตรงแต่มาพบแพทย์ด้วยอาการแทรกซ้อนโดยเฉพาะอัมพาตตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแทนส่วนที่เหลือมาพบแพทย์ด้วยอาการดังต่อไปนี้ ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วไม่สม่ำเสมอ เวียนศีรษะ เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย หายใจลำบาก เจ็บหรือแน่นหน้าอก เป็นลม หมดสติ

ทำไมต้องวัดความดันโลหิตที่บ้าน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut […]

ความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิต เป็นโรคที่ไม่ค่อยแสดงอาการทำให้โรคนี้ถูกเรียกว่าเป็น “ ฆาตกรเงียบ ” ที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างไม่ทันระวังตัวในกลุ่มผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงในระยะรุนแรงอาจมีอาการแสดง แต่ไม่ได้ชี้ชัดว่าเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงเช่น อาการปวดศีรษะรุนแรง หายใจสั้น เลือดกำเดาไหลค่าความดันโลหิตนับเป็นค่าสุขภาพค่าหนึ่งที่บ่งบอกสุขภาพของร่างกายได้เป็นอย่างดีและสามารถตรวจวัดได้เป็นประจำที่บ้านเพื่อการป้องกันโรคต่าง ๆ ที่อาจตามมา เกณฑ์การวินิจฉัยความดันโลหิตสูงจากการวัดความดันโลหิตด้วยวิธีต่างๆ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. ตาราง ค่าความดันโลหิตประกอบด้วยค่าความดัน 2 ค่าคือ 1. ความดันซิสโตลิก (Systolic) หรือค่าความดันโลหิตตัวบนเป็นความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวเต็มที่2. ความดันโลหิตไดแอสโตลิก (Diastolic) หรือค่าความดันโลหิตตัวล้างเป็นความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวเต็มท โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) คืออะไร? ความดันโลหิตสูง (hypertension) หมายถึง ระดับความดันโลหิตซิสโตลิก (systolic blood pressure, […]